Orgány péče o mládež a jejich právní základ činnosti po vstupu České republiky do EU

DSpace Repository

Language: English čeština 

Orgány péče o mládež a jejich právní základ činnosti po vstupu České republiky do EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Vavřina, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:54:01Z
dc.date.issued 2008-04-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5161
dc.description.abstract Práce charakterizuje orgány pečující o mládež. Popisuje jejich právní základ činnosti, především po vstupu České republiky do EU. Vymezuje pojem mládež, péče o mládež. Podrobně popisuje činnost Orgánů sociálně právní ochrany dětí, zřízených při jednotlivých městských úřadech. V další části textu uvádí případovou studii. V další části textu autor popisuje činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí na konkrétním případu v případové studii. cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 273755 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.04.2038
dc.subject Péče cs
dc.subject mládež cs
dc.subject dítě cs
dc.subject kurátor pro mládež cs
dc.subject prevence cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject mediace cs
dc.subject probace cs
dc.subject Care en
dc.subject welfare en
dc.subject youth en
dc.subject child en
dc.subject trustee for youth en
dc.subject prevention en
dc.subject consultant service en
dc.subject mediation en
dc.subject probation en
dc.title Orgány péče o mládež a jejich právní základ činnosti po vstupu České republiky do EU cs
dc.title.alternative Authorities of youth welfare and legal base of their's activity after an admission of Czech Republic into European Union (EU) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šigut, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.date.vskp-available 2038-04-23
dc.description.abstract-translated The work describes authorities taking care of young people. It describes legal basis of their's actitivites, especially after the admission of Czech Republic into European Union (EU).It defines a conception like youth, youth welfare.The work describes in detail the activity of an Authorities of social-legal protection of children established at particular municipalities. In the next part of work (thesis) an author describes the activity of the Authorities of social -legal protection of children in a concrete case in a case study. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009393
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade C
local.subject orgány péče o mládež cs
local.subject Authorities of youth welfare en


Files in this item

Files Size Format View
vavřina_2008_bp.pdfBlocked 267.3Kb PDF View/Open
vavřina_2008_vp.doc 70.22Kb Microsoft Word View/Open
vavřina_2008_op.doc 68.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account