Důvody žen a mužů k výběru povolání učitele mateřské školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Důvody žen a mužů k výběru povolání učitele mateřské školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horníčková, Beata
dc.contributor.author Pavelková, Nela
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:52Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:52Z
dc.date.issued 2021-10-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51678
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá důvody, které vedly ženy a muže k výběru povolání učitele mateřské školy. Teoretická část bakalářské práce sumarizuje poznatky související s ženami a muži ve sborech učitelů mateřských škol. Dále je definován pojem gender a pojmy úzce související. Teoretická část se zabývá povoláním učitele mateřské školy a problémy, jako jsou semiprofese či feminizace učitelského povolání. Cílem praktické části bakalářské práce je zjistit, jaké jsou důvody žen a mužů pro výběr povolání učitele mateřské školy. Dále se praktická část zabývá rozdíly ve vztahu k dětem s ohledem na gender učitele, zjišťuje, jak je vnímána genderová role učitele v mateřské škole a zabývá se příčinami vysoké feminizace učitelského sboru mateřských škol dle učitelek a učitelů mateřských škol.
dc.format LIV (79 572)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject genderové stereotypy cs
dc.subject prestiž učitelského povolání cs
dc.subject profesní identita cs
dc.subject gender stereotypes en
dc.subject prestige of the teaching profession en
dc.subject professional identity en
dc.title Důvody žen a mužů k výběru povolání učitele mateřské školy
dc.title.alternative Reasons for women and men for choosing the profession of kindergarten teacher
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2022-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the reasons that led women and men to choose the profession of kindergarten teacher. The theoretical part of the bachelor thesis summarizes the knowledge related to women and men in kindergartens of kindergarten teachers. The term gender is also defined and closely related concepts. In the theoretical part we also deal with the profession of kindergarten teacher and problems such as semi-professions or feminization of the teaching profession. The aim of the practical part of the bachelor thesis is to find out what are the reasons for women and men to choose the profession of kindergarten teacher. The practical part deals with the differences in relation to children with respect to gender of the teachers, finds out how the gender role of teachers in the kindergarten is perceived and deals with the causes of high feminization of kindergarten teachers according to kindergarten teachers.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-program Preschool Teacher Training en
dc.identifier.stag 60209
dc.date.submitted 2022-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
pavelková_2022_dp.pdf 1.195Mb PDF View/Open None
pavelková_2022_op.pdf 678.0Kb PDF View/Open None
pavelková_2022_vp.pdf 329.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account