Identifikace faktorů ovlivňujících proces rozvoje klastrů s aplikací v prostředí České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Identifikace faktorů ovlivňujících proces rozvoje klastrů s aplikací v prostředí České republiky

Show full item record

No preview available
Title: Identifikace faktorů ovlivňujících proces rozvoje klastrů s aplikací v prostředí České republiky
Author: Jirčíková, Eva
URI: http://hdl.handle.net/10563/5169
Date: 2009-08-31
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Tato disertační práce se zabývá problematikou klastrů a jejich rozvoje. Jejím hlavním cílem je identifikovat faktory, které ovlivňují proces rozvoje klastrů a navrhnout doporučení pro efektivní rozvoj klastrů v prostředí ČR. Pro naplnění uvedených cílů byla zpracována kritická rešerše informačních zdrojů týkající se klastrů, jejich řízení a rozvoje. Poté byla definována teoretická východiska pro výzkumnou část práce, stanoveny výzkumné hypotézy a metodika výzkumu. Vlastní výzkum se zaměřil především na analýzu podmínek pro vznik a rozvoj klastrů v ČR a na analýzu vybraných klastrů v ČR i zahraničí. Pro sběr dat byly v práci použity tyto metody: analýza dostupných informačních zdrojů, dotazníkové šetření a strukturované rozhovory s manažery klastrů. V další části práce byly na základě rešerše informačních zdrojů a vlastního šetření identifikovány faktory, které ovlivňují rozvoj klastrů, s konkrétním zaměřením na prostředí ČR. Na základě poznatků získaných provedenými analýzami a na základě dobrých praktik zahraničních klastrů byla stanovena doporučení pro české klastry týkající se jednotlivých klíčových oblastí. Implementace těchto doporučení by měla vést ke zefektivnění procesu rozvoje klastrů. Dílčím výstupem disertační práce je také soubor případových studií vybraných českých a zahraničních klastrů.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
jirčíková_2008_dp.pdf 1.481Mb PDF View/Open
jirčíková_2008_vp.pdf 118.6Kb PDF View/Open
jirčíková_2008_op.pdf 71.54Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account