Participace rodičů na přípravě dítěte na vstup do základní školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Participace rodičů na přípravě dítěte na vstup do základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matušů, Renáta
dc.contributor.author Jelínková, Lucie
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:53Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:53Z
dc.date.issued 2021-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51703
dc.description.abstract Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter a zabývá se problematikou participace rodičů na přípravě dítěte na vstup do základní školy. Teoretická část práce charakterizuje dítě předškolního věku a jeho vývoj před nástupem do základní školy, vymezuje pojmy školní zralost a připravenost, objasňuje proces přechodu na základní školu, zabývá se zápisem, odkladem povinné školní docházky a adaptací na školu. Dále tato část analyzuje roli rodiče, vztah školy a rodiny a jejich vzájemnou spolupráci. Empirická část práce představuje kvalitativně orientovaný výzkum, ve kterém je prostřednictvím polostrukturovaného interview s rodiči dětí předškolního věku zjišťováno, jak probíhá příprava dítěte na vstup do základní školy v rodinném prostředí.
dc.format 72 s. (100 663 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vstup do základní školy cs
dc.subject školní připravenost cs
dc.subject role rodiče cs
dc.subject spolupráce školy a rodiny cs
dc.subject entrance to primary school en
dc.subject school readiness en
dc.subject parent role en
dc.subject cooperation between school and family en
dc.title Participace rodičů na přípravě dítěte na vstup do základní školy
dc.title.alternative Participation of parents in preparing a child for primary school
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Majerčíková, Jana
dc.date.accepted 2022-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis has a theoretical-empirical character and deals with the participation of parents in preparing a child to enter primary school. The theoretical part of the thesis characterizes the preschool child and his development before entering primary school, defines the concepts of school maturity and readiness, clarifies the process of transition to primary school, including enrolment, postponement of compulsory school attendance and adaptation to school. Furthermore, this part analyzes the role of parent, the relationship between school and family and cooperation between them. The empirical part of the thesis includes qualitatively oriented research, in which was by a semi-structured interview with parents of preschool children found out how the child is being prepared to enter primary school in a family environment.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 59895
dc.date.submitted 2022-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
jelínková_2022_dp.pdf 1.708Mb PDF View/Open None
jelínková_2022_op.pdf 430.7Kb PDF View/Open None
jelínková_2022_vp.pdf 332.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account