Hudební činnosti podporující rozvoj čtenářské pregramotnosti dítěte předškolního věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hudební činnosti podporující rozvoj čtenářské pregramotnosti dítěte předškolního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jelénková, Libuše
dc.contributor.author Boudová, Veronika
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:53Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:53Z
dc.date.issued 2021-10-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51706
dc.description.abstract Bakalářská práce je teoreticko-aplikačního charakteru a zabývá se možnostmi rozvoje čtenářské pregramotnosti dítěte předškolního věku prostřednictvím hudebních činností. Cílem teoretické části je sumarizovat teoretické poznatky o hudebních činnostech, jejich využití v prostředí mateřské školy a potenciálu při rozvoji čtenářské pregramotnosti dětí. Cílem praktické části je vytvořit sadu hudebních aktivit pro děti předškolního věku zaměřenou na podporu rozvoje čtenářské pregramotnosti. Závěrečná část práce je věnována realizaci sady aktivit a její evaluaci. Na základě výsledné evaluace bylo zpracováno doporučení pro praxi mateřských škol.
dc.format 90 s. (135 195 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hudební činnost cs
dc.subject čtenářská pregramotnost cs
dc.subject fonematické uvědomování cs
dc.subject musical activity en
dc.subject reading pre-literacy en
dc.subject phonemic awareness en
dc.title Hudební činnosti podporující rozvoj čtenářské pregramotnosti dítěte předškolního věku
dc.title.alternative Musical activities supporting the development of preliteracy for preschool children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Deutscherová, Beáta
dc.date.accepted 2022-05-30
dc.description.abstract-translated The bachelor's diploma thesis has a theoretical-applicational character and deals with possibilities of developing reading pre-literacy of preschool children through musical activities. The goal of theoretical part is to summarize theoretical knowledge about musical activities, their use in the environment of kindergarten and their potential in developing reading pre-literacy. The goal of practical part is to create a set of musical activities for preschool children focused on supporting the development of reading pre-literacy. The final part is devoted to implementation of the aforementioned set and its evaluation. On the basis of the final evaluation recommendations for practical use at the kindergarten were made.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-program Preschool Teacher Training en
dc.identifier.stag 60172
dc.date.submitted 2022-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
boudová_2022_dp.pdf 3.871Mb PDF View/Open None
boudová_2022_op.pdf 350.1Kb PDF View/Open None
boudová_2022_vp.pdf 120.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account