Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu v domácí hospicové péči

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu v domácí hospicové péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavelková, Jaroslava
dc.contributor.author Navrátilová, Monika
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:54Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:54Z
dc.date.issued 2021-10-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51724
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá identifikací zdravotně sociálního pracovníka jako člena multidisciplinárního týmu domácí hospicové péče. Cílem práce je představit na základě odborné literatury efektivní komplexní paliativní péči poskytovanou v domácí hospicové péči klientům v terminálním stádiu onemocnění. Zprostředkována je významná úloha zdravotně sociálního pracovníka, jako člena multidisciplinárního týmu pracovníků, v péči o umírající pacienty v domácím prostředí se zřetelem na kvalitu poskytované zdravotně sociální práce se zachováním pacientovy důstojnosti a principů etických hodnot. V empirické části jsou uvedeny výsledky kvalitativního výzkumu zaměřeného na zastoupení, akceptování a spolupráci zdravotně sociálního pracovníka se členy multidisciplinárním týmu, s využitím techniky rozhovorů se zdravotně sociálními pracovníky, kteří poskytují paliativní péči klientům v domácím prostředí.
dc.format 65
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotně sociální pracovník cs
dc.subject hospicová péče cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject umírání cs
dc.subject multidisciplinární tým cs
dc.subject etické hodnoty cs
dc.subject health and social worker en
dc.subject hospice care en
dc.subject palliative care en
dc.subject dying en
dc.subject multidisciplinary team en
dc.subject ethical values en
dc.title Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu v domácí hospicové péči
dc.title.alternative Health and Social Worker as Part of a Multidisciplinary Team in Home Hospice Care
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gulová, Lenka
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the identification of a health and social worker as a member of a multidisciplinary home hospice care team. The aim of the thesis is to present based on professional literature effective comprehensive palliative care provided in home hospice care to clients in the terminal stage of the disease. The important role of the health and social worker, as a member of a multidisciplinary team of workers, in the care of dying patients in the home environment is mediated taking into account the quality of the health and social work provided while preserving the patient's dignity and principles of ethical values. The empirical part presents the results of qualitative research focused on the representation, acceptance and cooperation of the health and social worker with members of a multidisciplinary team, using the technique of interviews with health and social workers who provide palliative care to clients in the home environment.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 60394
dc.date.submitted 2022-05-27


Files in this item

Files Size Format View Description
navrátilová_2022_dp.pdf 1.942Mb PDF View/Open None
navrátilová_2022_op.pdf 730.9Kb PDF View/Open None
navrátilová_2022_vp.pdf 741.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account