Netradiční materiály v tvořivých činnostech dětí v mateřské škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Netradiční materiály v tvořivých činnostech dětí v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stadlerová, Hana
dc.contributor.author Řehoříková, Silvie
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:54Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:54Z
dc.date.issued 2021-10-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51733
dc.description.abstract Bakalářská práce je teoreticko-aplikačního charakteru. Zabývá se využitím netradičních materiálů v tvořivých činnostech dětí v prostředí mateřské školy. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy, které se vztahují k tvořivosti dítěte. Dále jsou popsány podmínky podněcující tvořivost a bariéry v prostředí mateřské školy. V závěru teoretické části je uvedeno rozlišení tradičních a netradičních materiálů a možnosti jejich využití v tvořivých činnostech dětí předškolního věku. Praktická část zahrnuje sadu tvořivých aktivit, které využívají netradiční materiály. Součástí je taktéž ověření a reflexe kompletní sady aktivit ve vybrané mateřské škole a zpracované doporučení pro praxi mateřských škol.
dc.format 61 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tvořivost dítěte cs
dc.subject tvořivá činnost cs
dc.subject netradiční materiál cs
dc.subject child creativity en
dc.subject creative activity en
dc.subject non-traditional material en
dc.title Netradiční materiály v tvořivých činnostech dětí v mateřské škole
dc.title.alternative Non-traditional materials in children's creative activities in kindergarten
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šmatelková, Nikola
dc.date.accepted 2022-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is of theoretical-applied character. It deals with the use of non-traditional materials in creative activities of children in the kindergarten environment. The theoretical part of the thesis defines the concepts related to the child's creativity. Furthermore, the conditions that stimulate creativity and the barriers in the kindergarten environment are described. The theoretical part concludes with a distinction between traditional and non-traditional materials and the possibilities of their use in the creative activities of preschool children. The practical part includes a set of creative activities that use non-traditional materials. It also includes a validation and reflection of the complete set of activities in a selected kindergarten and elaborated recommendations for kindergarten practice.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-program Preschool Teacher Training en
dc.identifier.stag 60246
dc.date.submitted 2022-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
řehoříková_2022_dp.pdf 3.236Mb PDF View/Open None
řehoříková_2022_op.pdf 351.7Kb PDF View/Open None
řehoříková_2022_vp.pdf 2.649Mb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account