Profesiogram zdravotně sociálního pracovníka v psychiatrických zařízeních a centrech duševního zdraví

DSpace Repository

Language: English čeština 

Profesiogram zdravotně sociálního pracovníka v psychiatrických zařízeních a centrech duševního zdraví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chvatíková, Sylvie
dc.contributor.author Tatárová, Jana
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:54Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:54Z
dc.date.issued 2021-10-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51738
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou Profesiogramu zdravotně sociálního pracovníka v psychiatrických zařízeních a centrech duševního zdraví. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje práci a kompetence zdravotně sociálního pracovníka v těchto zařízeních, metody, které využívá a definuje osobnostní a profesní požadavky, které jsou vyžadovány. Jsou zde popisovány hlavní cíle psychiatrických zařízeních a center duševního zdraví, a cílová skupina pacientů, kterou se pracovníci v uvedených zařízení zabývají. Praktická část je zaměřena na zdravotně sociální pracovníky při prací s pacienty s duševním onemocněním. Cílem výzkumu praktické části byla snaha o porozumění zkušeností zdravotně sociálního pracovníka na místech určené pro osoby s duševním onemocněním.
dc.format 56 s. (83 672 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject profesiogram cs
dc.subject zdravotně sociální pracovník cs
dc.subject psychiatrie cs
dc.subject psychiatrická zařízení cs
dc.subject centra duševního zdraví cs
dc.subject professiogram en
dc.subject psychiatry en
dc.subject health and social worker en
dc.subject psyhchiatric hospitals en
dc.subject menatel health centers en
dc.title Profesiogram zdravotně sociálního pracovníka v psychiatrických zařízeních a centrech duševního zdraví
dc.title.alternative Professiogram of a Health and Social Worker in Psychiatric Facilities and Mental Health Centers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Pavla
dc.date.accepted 2022-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the issue of the Professiogram of a Health and Social Worker in Psychiatric Facilities and Mental Health Centers. This bachelor thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes the work and competencies of the health and social worker in these facilities, the methods used, and the definitions of personal and professional specifications that are required. It describes the main goals of psychiatric hospitals and mental health centers, and the target group of patients that the staff in these facilities work with. The practical part is focused on experience with personality-disordered patients. The aim of the research was an effort to understand the experience of a health and social worker in places intended for people with mental illness.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 60403
dc.date.submitted 2022-05-26


Files in this item

Files Size Format View Description
tatárová_2022_dp.pdf 2.312Mb PDF View/Open None
tatárová_2022_op.pdf 131.2Kb PDF View/Open None
tatárová_2022_vp.pdf 739.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account