Faktory ovlivňující volbu středoškolského vzdělání žáků posledních ročníků základních škol ze sociálně znevýhodněných rodin z pohledu kariérových poradců Úřadu práce ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Faktory ovlivňující volbu středoškolského vzdělání žáků posledních ročníků základních škol ze sociálně znevýhodněných rodin z pohledu kariérových poradců Úřadu práce ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fukan, Jiří
dc.contributor.author Pelikánová, Lucie
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:55Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:55Z
dc.date.issued 2022-01-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51748
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na faktory ovlivňující volbu středoškolského vzdělání žáků posledních ročníků základních škol ze sociálně znevýhodněných rodin z pohledu kariérových poradců Úřadu práce ČR. Práce se snaží nalézt nejdůležitější okolnosti, které volbu středoškolského vzdělání mohou ovlivnit. Součástí práce je teoretická a praktická část. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů rodina a sociální znevýhodnění, věnuje se vzdělávací soustavě v České republice, dále pak popisuje Úřad práce České republiky a seznamuje čtenáře s kariérovým poradenstvím. Základem praktické části je realizace kvalitativního výzkumu, který probíhal mezi kariérovými poradci Úřadu práce ČR. Výzkum si stanovil za cíl zjistit, jaké faktory ovlivňují volbu středoškolského vzdělání žáků posledních ročníků základních škol ze sociálně znevýhodněných rodin z pohledu kariérových poradců Úřadu práce ČR, a jak lze získané poznatky využít v praxi kariérových poradců Úřadu práce ČR.
dc.format 78
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kariérové poradenství cs
dc.subject kariérový poradce cs
dc.subject rodina cs
dc.subject sociálně znevýhodněná rodina cs
dc.subject sociální znevýhodnění cs
dc.subject středoškolské vzdělání cs
dc.subject Úřad práce cs
dc.subject volba povolání cs
dc.subject vzdělávací soustava cs
dc.subject základní vzdělání cs
dc.subject career counselling en
dc.subject career counsellor en
dc.subject family en
dc.subject socially disadvantaged family en
dc.subject social disadvantage en
dc.subject secondary education en
dc.subject Labour Office en
dc.subject career choice en
dc.subject education system en
dc.subject primary education en
dc.title Faktory ovlivňující volbu středoškolského vzdělání žáků posledních ročníků základních škol ze sociálně znevýhodněných rodin z pohledu kariérových poradců Úřadu práce ČR
dc.title.alternative Factors Influencing the Choice of Secondary Education of Pupils in the Last Years of Primary Schools from Socially Disadvantaged Families from the Point of View of Career Counselors of the Labor Office of the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiříková, Zuzana
dc.date.accepted 2022-05-19
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the factors influencing the choice of secondary education of pupils in the last years of primary schools from socially disadvantaged families from the perspective of career counsellors of the Labour Office of the Czech Republic. The thesis explores the most significant circumstances that can influence the choice of secondary education. The thesis includes both theoretical and practical part. The theoretical section analyzes the definition of the concepts of family and social disadvantage, discusses the education system in the Czech Republic, outlines the Labour Office of the Czech Republic and introduces the reader to career counselling. The practical part is based on realization of a qualitative research conducted among career counsellors of the Labour Office of the Czech Republic. The research aimed to find out what factors influence the choice of secondary education of pupils of the last years of primary schools from socially disadvantaged families from the perspective of career counsellors of the Labour Office of the Czech Republic, and how the findings can be employed in the practice of career counsellors of the Labour Office of the Czech Republic
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Social Pedagogy en
dc.identifier.stag 60733
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2022-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
pelikánová_2022_dp.pdf 1.761Mb PDF View/Open None
pelikánová_2022_op.docx 17.95Kb Unknown View/Open None
pelikánová_2022_vp.pdf 116.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account