První den praxe na klinickém pracovišti

DSpace Repository

Language: English čeština 

První den praxe na klinickém pracovišti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Snopek, Petr
dc.contributor.author Štipčáková, Martina
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:57Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:57Z
dc.date.issued 2021-10-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51814
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "První den praxe na klinickém pracovišti" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsme se zaměřili na ošetřovatelství, vzdělávání v oboru ošetřovatelství, klinické výukové prostředí, průběh klinické praxe a mentorství. Praktická část je zaměřena na provedení analýzy dotazníkového šetření u studentů oboru Všeobecná sestra a Diplomovaná všeobecná sestra na vysokých a vyšších odborných školách. V praktické části zjišťujeme, jak studenti vnímají přístup sester ke studentům během 1. dne odborné praxe. Výsledky dotazníkového šetření jsou popsány v praktické části bakalářské práce.
dc.format 83 s. (96 257 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ošetřovatelství cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject výuka cs
dc.subject klinická praxe cs
dc.subject mentor cs
dc.subject nursing en
dc.subject education en
dc.subject teaching en
dc.subject clinical practice en
dc.subject mentor en
dc.title První den praxe na klinickém pracovišti
dc.title.alternative First Day of Practice at Clinical Workplace
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hůsková, Jitka
dc.date.accepted 2022-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis on the topic "First day of practice at the clinical workplace" is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, we focused on nursing, education in the field of nursing, clinical teaching environment, the course of clinical practice and mentoring. The practical part is focused on the analysis of a questionnaire survey of students in the field of general nurse and graduate general nurse at universities and colleges. In the practical part we find out how students perceive the approach of nurses to students during the 1st day of professional practice. The results of the questionnaire survey are described in the practical part of the bachelor thesis.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 60337
dc.date.submitted 2022-05-27


Files in this item

Files Size Format View Description
štipčáková_2022_dp.pdf 1.965Mb PDF View/Open None
štipčáková_2022_op.pdf 812.2Kb PDF View/Open None
štipčáková_2022_vp.pdf 823.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account