Uplatnění kompetencí sociálního pedagoga při řešení krizových životních situací mládeže ve školách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Uplatnění kompetencí sociálního pedagoga při řešení krizových životních situací mládeže ve školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bakošová, Zlatica
dc.contributor.author Čech, Oldřich
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:58Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:58Z
dc.date.issued 2022-01-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51834
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou uplatnění kompetencí sociálního pedagoga při řešení krizových životních situací mládeže ve školách. V teoretické části nastiňujeme kořeny sociální pedagogiky, podáváme ucelený přehled zkoumané problematiky v literatuře a zaměřujeme se na profesy sociálního pedagoga. Přiblíženy jsou krizové životní situace u mládeže, vymezení a kompetence sociálního pedagoga vícerými odbornými autory a preventivní a poradenská činnost sociálního pedagoga ve školním prostředí. V praktické části vymezujeme výzkumný problém, cíl a metodiku výzkumu. Je zde také věnován prostor pro analýzu a interpretaci zjištěných údajů.
dc.format 96 s. (131 398 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální pedagog cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject krizové životní situace mládeže cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject poradenská a preventivní činnost cs
dc.subject Social pedagogue en
dc.subject competence en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject crisis life situations of youth en
dc.subject risky behavior en
dc.subject counseling and preventive activity en
dc.title Uplatnění kompetencí sociálního pedagoga při řešení krizových životních situací mládeže ve školách
dc.title.alternative Application of Competences of a Social Pedagogue in Solving Crisis Life Situations of Youth in Schools
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2022-05-17
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the application of the competences of a social pedagogue in solving crisis life situations of youth in schools. The theoretical part outlines the roots of social pedagogy, provides a comprehensive overview of research issues in the literature and focuses on the professions of social pedagogue. There are presented the crisis life situations of young people, the definition and competence of a social pedagogue by several professional authors and the preventive and counseling activities of a social pedagogue in the school environment. We define the research problem, goal and methodology of research in the practical part. There is also space for analysis and interpretation of the obtained data.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Social Pedagogy en
dc.identifier.stag 60512
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2022-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
čech_2022_dp.pdf 3.362Mb PDF View/Open None
čech_2022_op.docx 18.02Kb Unknown View/Open None
čech_2022_vp.docx 18.83Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account