Sociální sítě jako nástroj politického marketingu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální sítě jako nástroj politického marketingu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šviráková, Eva
dc.contributor.author Nešporová, Daniela
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:58Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:58Z
dc.date.issued 2022-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51836
dc.description.abstract Sociální sítě se v posledních letech staly velice účinným nástrojem, skrze který komunikují osoby, značky i politické subjekty. Práce má za cíl definovat míru a kvalitu práce předsedů stran Parlamentu České republiky ve sledovaném období a určit kvalitu jejich práce se sociálními sítěmi. První část práce se zabývá teoretickým ukotvení politického marketingu, sociálních sítí a také jejich vlivem na rozhodování. V rámci metodologie je podrobně popsán proces sběru dat pomocí obsahové analýzy, následná evaluace dat a limity práce. Výsledky šetření jsou pak zpracovány v praktické části práce, která strukturou odpovídá logickým celkům výše zmíněné obsahové analýzy a zpracovaná data interpretuje také v rámci kontextu. Součástí praktické části je také zpracování dat veřejného povolebního průzkumu výzkumnou agenturou PAQ Research týkající se voličů daných politických subjektů. Projektová část pak popisuje ideální postup při nastavování komunikační strategie na sociálních sítích politických subjektů.
dc.format 81 s. (115 789 znaků práce)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject politický marketing cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject předsedové politických stran cs
dc.subject politici na sociálních sítích cs
dc.subject politické strany cs
dc.subject nová média v politickém marketingu cs
dc.subject political marketing en
dc.subject social networks en
dc.subject chairmen of political parties en
dc.subject politicians on social networks en
dc.subject political parties en
dc.subject new media in political marketing en
dc.title Sociální sítě jako nástroj politického marketingu
dc.title.alternative The Influence of Social Networks on Building a Political Image
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Štrauss, Dušan
dc.date.accepted 2022-05-24
dc.description.abstract-translated In recent years, social networks have become a very effective tool through which people, brands and politicial entities communicate. The thesis aims to define the amount and quality of work of the chairmen of the parties of the Parliament of the Czech Republic with social networks. The first part deals with the theoretical anchor of political marketing, social networks and their influence on decision-making. The methodology describes in detail the processes of content analysis, data evaluation and limits of work. The results of the survey are then evaluated in the practical part of the work, which is structured in accordance to the logical groups of the above-mentioned content analysis and interprets the processed data also within the context. The practical part of the thesis contains public post-election survey data provided by the research agency PAQ Research concerning the audiences of the political subjects. The project part then describes the ideal procedure for setting up a communication strategy on social networks of political entities.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 59337
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2022-04-15


Files in this item

Files Size Format View Description
nešporová_2022_dp.zip 1.961Mb application/zip View/Open None
nešporová_2022_op.pdf 279.5Kb PDF View/Open None
nešporová_2022_vp.doc 124.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account