Kvalita života u osob s epilepsií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života u osob s epilepsií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudlová, Pavla
dc.contributor.author Ryzová, Zuzana
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.issued 2021-10-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51850
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo zjistit a zhodnotit úroveň kvality života osob s onemocněním epilepsie. Ke kvantitativnímu sběru dat byl použit standardizovaný dotazník QOLIE-31, který byl distribuován osobám s diagnostikovanou epilepsií. Standardizovaný dotazník byl doplněn o položky zaměřené na zjištění sociodemografických údajů a základních zdravotních údajů dokreslujících charakteristiku vybraného souboru respondentů. Výzkumného šetření se zúčastnilo 84 respondentů, z toho 68 žen a 16 mužů. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že osoby s diagnostikovanou epilepsií mají zhoršenou kvalitu života. Uvádějí, že jsou nejvíce omezeni v běžném životě (vstávání z postele) a ve fungování rolí (řízení automobilu). Jako návrh pro praxi vznikl edukační leták na téma: "První informovanost o epilepsii".
dc.format 82 s. (119 093 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject epilepsie cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject poslední čtyři týdny cs
dc.subject dotazník QOLIE-31 cs
dc.subject sociodemografické údaje cs
dc.subject zdravotní údaje cs
dc.subject epilepsy en
dc.subject quality of life en
dc.subject last four weeks en
dc.subject questionnaire QOLIE-31 en
dc.subject socio-demographic data en
dc.subject health data en
dc.title Kvalita života u osob s epilepsií
dc.title.alternative Quality of Life in People with Epilepsy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalita, Ondřej
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis was to determine and evaluate the quality of life of people with epilepsy. A standardized QOLIE-31 questionnaire was used for quantitative data collection and distributed to individuals diagnosed with epilepsy. The standardized questionnaire was supplemented by items aimed at finding socio-demographic data and basic health data that illustrate the characteristics of the selected group of respondents. 84 respondents participated in the research survey, of which 68 were women and 16 were men. The questionnaire survey showed that people diagnosed with epilepsy have a worsened quality of life. They state that they are most limited in everyday life (getting out of bed) and in the functioning of roles (driving a car). An educational leaflet on the topic: "First information about epilepsy" was created as a proposal for practice.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 60331
dc.date.submitted 2022-05-27


Files in this item

Files Size Format View Description
ryzová_2022_dp.pdf 4.486Mb PDF View/Open None
ryzová_2022_op.pdf 725.7Kb PDF View/Open None
ryzová_2022_vp.pdf 749.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account