Pohled učitele na logopedický screening v mateřské škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pohled učitele na logopedický screening v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žáková, Iva
dc.contributor.author Haspalová, Radka
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.issued 2021-10-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51873
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o logopedickém screeningu v mateřské škole, konkrétněji o pohledu učitele na něj. Teoretická část nejdříve vymezuje pojem logopedický screening, jeho zařazení a také jeho realizátory. Dále je popsána narušená komunikační schopnost, především nejčastěji vyskytující se typy u dětí předškolního věku. Není opomíjena ani logopedická péče v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, především školská poradenská zařízení. Jsou zmiňovány také mateřské školy v rámci logopedické péče a kompetence učitele mateřské školy, taktéž z logopedického hlediska. Praktická část této práce zahrnuje kvantitativně orientovaný výzkum, ve kterém byl pomocí dotazníku zjišťován pohled učitelů na logopedický screening, především význam logopedického screeningu pro práci učitele, dále pohled na jeho organizaci a účast rodičů na něm. Následně pak byly na základě získaných dat zpracovány výsledky výzkumu a doporučení pro praxi mateřských škol.
dc.format 68 s. (98 021 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject orientační logopedické vyšetření cs
dc.subject logopedický screening cs
dc.subject narušená komunikační schopnost cs
dc.subject assessment logopaedic examination en
dc.subject logopaedic screening en
dc.subject impaired communication ability en
dc.title Pohled učitele na logopedický screening v mateřské škole
dc.title.alternative Teacher's view on logopaedic screening in a kindergarten
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vašíková, Jana
dc.date.accepted 2022-05-31
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with logopaedic screening in a kindergarten and is especially focused on the teacher's view of this topic. The theoretical part first specifies the concept of logopaedic screening, its classification and its implementers. Furthermore, impaired communication ability is described, especially the most common types in preschool children. Logopaedic care in charge of the Ministry of Education, Youth and Sports, school counselling facilities in particular, are dealt with too. Kindergartens in the field of logopaedic care and the competences of a kindergarten teacher from a logopaedic point of view are also mentioned. The practical part of this work includes quantitatively oriented research, in which a questionnaire was used to find out the teachers' view on logopaedic screening, especially the importance of logopaedic screening for the teacher's work, as well as the view of his organization and the participation of parents in it. Subsequently, on basis of the obtained data, the results of research and recommendations for the practice of kindergartens were processed.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-program Preschool Teacher Training en
dc.identifier.stag 60180
dc.date.submitted 2022-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
haspalová_2022_dp.pdf 2.564Mb PDF View/Open None
haspalová_2022_op.pdf 355.9Kb PDF View/Open None
haspalová_2022_vp.pdf 330.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account