Globální společenské problémy v interpretaci dětí mladšího školského věku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Globální společenské problémy v interpretaci dětí mladšího školského věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Majerčíková, Jana
dc.contributor.author Kupcová, Hana
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:00Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:00Z
dc.date.issued 2021-10-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51894
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématem globálních společenských problémů v interpretaci dětí mladšího školského věku. Cílem práce bylo zjistit, jak děti od první do páté třídy interpretují vybrané společenské problémy v globálním charakteru. Práce má empirický charakter. V teoretické části se autorka věnuje sumarizaci poznatků o utváření dětských naivních teorií a globálních společenských problémech. Ve výzkumné části jsou prezentována zjištění výzkumu, který byl realizován mezi dětmi od první do páté třídy, prostřednictvím analýzy interview. Zjištění byla doplněna kresbou, na které děti pracovaly vzápětí po rozhovoru. V závěru práce jsou interpretovány a porovnány výsledky výzkumu.
dc.format 95 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject naivní teorie cs
dc.subject dítě mladšího školského věku cs
dc.subject globální společenské problémy cs
dc.subject chudoba cs
dc.subject potravinový problém cs
dc.subject populační problém cs
dc.subject válečný konflikt cs
dc.subject terorismus cs
dc.subject pandemie covid-19 cs
dc.subject naive theories en
dc.subject child of lower age en
dc.subject global social issues en
dc.subject poverty en
dc.subject hunger en
dc.subject population issues en
dc.subject war conflict en
dc.subject terrorism en
dc.subject pandemic covid-19 en
dc.title Globální společenské problémy v interpretaci dětí mladšího školského věku
dc.title.alternative Global Social Issues in Interpretation of Children of Lower School Age
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lukšík, Ivan
dc.date.accepted 2022-05-23
dc.description.abstract-translated The master's thesis deals with the topic of global social issues in interpretation of children of lower age. The thesis aims are to determine, how children between first and fifth grade interpret selected social issues in global measure. The thesis has an empirical character. The author summarizes the knowledge about the concept of constitutions children's naive theories and social issues in global measure. The research part presents the research outcomes that were conducted among children of lower age by analysing interviews. Children's drawing on which they worked after the interview supplemented the results. In the conclusion of the thesis, the research results are interpreted and compared.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro 1. stupeň základní školy cs
dc.thesis.degree-discipline Lower Primary School Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cs
dc.thesis.degree-program Teacher Training for Primary Schools en
dc.identifier.stag 60134
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2022-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
kupcová_2022_dp.pdf 2.073Mb PDF View/Open None
kupcová_2022_op.pdf 371.3Kb PDF View/Open None
kupcová_2022_vp.pdf 363.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account