Proměny práce sociálních pracovníků OSPOD v době covidové

DSpace Repository

Language: English čeština 

Proměny práce sociálních pracovníků OSPOD v době covidové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skarupská, Helena
dc.contributor.author Nyklová, Romana
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:00Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:00Z
dc.date.issued 2021-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51895
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na problematiku proměn práce sociálních pracovníků OSPOD v době covidové. Teoretická část je rozčleněna do tří hlavních kapitol. Pojednávají zejména o sociálně-právní ochraně dětí, blíže představují sociálního pracovníka a specifika sociální práce s rodinou. Praktická část této práce přináší výsledky kvalitativně orientovaného výzkumu. Hlavním cílem bylo zjistit, jaká je zkušenost sociálních pracovníků OSPOD s proměnou jejich role v souvislosti s covidem-19. Práce se zabývá tím, jak sociální pracovníci přemýšlí o změně spolupráce s rodiči během pandemie. Taktéž se snaží přijít na to, jaká je zkušenost sociálních pracovníků se změnou v rodinných situacích v době covidové nebo jak sociální pracovníci rozumí překážkám, které u nich nastaly v souvislosti s covidem-19. Výzkumný soubor tvořilo pět sociálních pracovníků z oddělení sociálně-právní ochrany dětí v České republice.
dc.format 76 s. (143 883 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociálně-právní ochrana cs
dc.subject sociální pracovníci cs
dc.subject sociální práce s rodinou cs
dc.subject děti cs
dc.subject doba covidová cs
dc.subject social-law protection en
dc.subject social workers en
dc.subject social work with family en
dc.subject children en
dc.subject covid time en
dc.title Proměny práce sociálních pracovníků OSPOD v době covidové
dc.title.alternative The Changes in Work of Social and Legal Protection of Children Authority Workers During Covid Times
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2022-05-16
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses on the issue of changes in the work of social workers from the department of social and legal protection of children in the time of covid. The theoretical part is divided into three main chapters. They deal mainly with the social and legal protection of children, they introduce the social worker and the specifics of social work with the family. The practical part of this work presents the results of qualitatively oriented research. The main goal was to find out what is the experience of social workers of OSPOD with the change of their role in connection with covid-19. The thesis deals with how social workers think about changing cooperation with parents during a pandemic. They also try to find out what the experience of social workers with the change in family situations during the covid period or how the social workers understand the obstacles that they have encountered in connection with covid-19. The research group consisted of five social workers from the department of social and legal protection of children in the Czech Republic.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Social Pedagogy en
dc.identifier.stag 60407
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2022-04-19


Files in this item

Files Size Format View Description
nyklová_2022_dp.pdf 2.624Mb PDF View/Open None
nyklová_2022_op.docx 18.20Kb Unknown View/Open None
nyklová_2022_vp.docx 15.45Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account