Psychosociální aspekty nemocných s diabetem mellitem II. typu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Psychosociální aspekty nemocných s diabetem mellitem II. typu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudlová, Pavla
dc.contributor.author Harásková, Veronika
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:03Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:03Z
dc.date.issued 2021-10-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51955
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá psychosociálními aspekty u osob s diabetem mellitem II. typu. Teoretická část je sestavena ze tří částí. V první části je charakterizován diabetes mellitus II. typu, klinický obraz, diagnostika, terapie a komplikace. Druhá část je zaměřena na psychosociální aspekty, resilienci a sociální oporu. Třetí část obsahuje hodnoticí škály psychosociálních aspektů. Praktická část je zaměřena na zjištění a zhodnocení psychosociálních aspektů u osob s diabetem mellitem II. typu se zaměřením na psychosociální stres, míru deprese a míru sociální opory. Kvantitativní výzkumné šetření bylo provedeno technikou dotazníku složeného ze tří standardizovaných dotazníků (škála Diabetes Distress Scale, Zung Self-rating Depression Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support) a z položek vlastní konstrukce zaměřených na zajištění základních zdravotních a sociodemografických údajů. Výzkumného šetření se zúčastnilo 108 respondentů (58 mužů a 50 žen), průměrný věk respondentů je 65 let. Z výzkumu bylo zjištěno, že ženy mají větší náchylnost k depresím a úzkostem než muži. Sociální oporu mají muži nižší než ženy.
dc.format 74 s (114 362 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject diabetes mellitus II. typu cs
dc.subject psychosociální aspekty cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject standardizované hodnoticí škály cs
dc.subject diabetes mellitus II. type en
dc.subject psychosocial aspects en
dc.subject assessment en
dc.subject standardized rating scales en
dc.title Psychosociální aspekty nemocných s diabetem mellitem II. typu
dc.title.alternative Psychosocial Aspects in Patients with Diabetes Mellitus II Type
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chvatíková, Sylvie
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with psychosocial aspects in people with type II diabetes mellitus. The theoretical part consists of three parts. The first part characterizes type II diabetes mellitus, clinical picture, diagnosis, therapy and complications. The second part focuses on psychosocial aspects, resilience and social support. The third part contains assessment scales of psychosocial aspects. The practical part is aimed at identifying and assessing psychosocial aspects in people with type II diabetes mellitus, focusing on psychosocial distress, depression levels and social support. The quantitative research investigation was conducted using a questionnaire technique consisting of three standardized questionnaires (Diabetes Distress Scale, Zung Self-rating Depression Scale, Multidimensional Scale of Perceived Social Support) and self-constructed items aimed at providing basic health and sociodemographic data. 108 respondents (58 males and 50 females) participated in the survey, with an average age of 65 years. From the research, it was found that women are more prone to depression and anxiety than men. Men have lower social support than women.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 60309
dc.date.submitted 2022-05-26


Files in this item

Files Size Format View Description
harásková_2022_dp.pdf 2.517Mb PDF View/Open None
harásková_2022_op.pdf 721.0Kb PDF View/Open None
harásková_2022_vp.pdf 744.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account