Návrh reklamní kampaně firmy Inpost spol. s r. o. pro rok 2008

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh reklamní kampaně firmy Inpost spol. s r. o. pro rok 2008

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sadílek, Tomáš
dc.contributor.author Zlámalíková, Kristýna
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:17:40Z
dc.date.available 2012-12-07T00:00:24Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5195
dc.description.abstract Bakalářská práce se skládá z několika částí. Teoretická část vysvětluje pojmy související s tématem bakalářské práce. Praktická část je hlavní částí bakalářské práce. Tato část detailně rozpracovává reklamní kampaň firmy Inpost. Nejdříve jsem vytvořila analýzu současného stavu na trhu masných výrobků. Dále jsem analyzovala současný stav komunikačních a reklamních aktivit firmy Inpost, který jsem vyhodnotila. V reklamní strategii jsem definovala cílovou skupinu, stanovila cíle a vytvořila komunikační sdělení. Pro tuto reklamní kampaň jsem našla vhodná média, kterými oslovím zvolenou cílovou skupinu. Závěr se věnuje hodnocení reklamní kampaně a doporučením jak pokračovat v budoucnu. cs
dc.format 60 s., 7 s. příloh. cs
dc.format.extent 1598686 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 07.12.2012
dc.subject Reklama cs
dc.subject funkce reklamy cs
dc.subject druhy reklamy cs
dc.subject reklamní média cs
dc.subject reklamní kampaň cs
dc.subject Advertising en
dc.subject advertising function en
dc.subject types of advertising en
dc.subject advertising media en
dc.subject advertising campaign en
dc.title Návrh reklamní kampaně firmy Inpost spol. s r. o. pro rok 2008 cs
dc.title.alternative Proposal for an advertising campaign for Inpost spol. s r. o. for 2008 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Světlík, Jaroslav
dc.date.accepted 2008-01-24
dc.description.abstract-translated The thesis is divided into several parts. The theoretical part explains relevant basic concepts. The practical part is the main part of the thesis. This part elaborates the advertising campaign for Inpost. At first I prepared analysis of current situation on the meat products market. Then I analysed the current advertising strategy, which means communication and advertising activities. I evaluated the collected information and prepared an advertising campaign. In the advertising strategy I defined the best target group, set up main aims and prepared a message strategy or what we want to say to our target group. I found suitable medium for this campaign to address the target group and prepared timing of this campaign. The conclusion evaluates this campaign and suggests some recommendations. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7422
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zlámalíková_2008_bp.pdfBlocked 1.524Mb PDF View/Open
zlámalíková_2008_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
zlámalíková_2008_op.doc 92.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account