A New Translation of Selected Songs from Musical <i>The Phantom of the Opera</i> and a Comparison with a Professional Translation

DSpace Repository

Language: English čeština 

A New Translation of Selected Songs from Musical <i>The Phantom of the Opera</i> and a Comparison with a Professional Translation

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nemčoková, Katarína
dc.contributor.author Smržová, Anita
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:03Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:03Z
dc.date.issued 2021-11-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51971
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je porovnání dvou překladů několika písní z muzikálu Fantom Opery. Autorem překladu 1 je profesionální překladatel, zatímco překlad 2 byl vytvořen začátečníkem. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje teorii překladu, především překladatelskému procesu na rovině lexikální a poetické. Praktická část čtenáře nejdříve seznamuje s muzikálem a vybranými písněmi, poté už je zaměřena na analýzu překladů na úrovni prosodické, poetické a lexikální. Jednotlivé úrovně analýzy jsou následně zhodnoceny. Závěrem je zhodnoceno, v čem se překlad začátečníka od překladu profesionála nejvíce odlišuje.
dc.format 47 s. (63 854 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject profesionální překlad cs
dc.subject překlad začátečníka cs
dc.subject porovnání cs
dc.subject analýza překladu cs
dc.subject prosodická rovina cs
dc.subject poetická rovina cs
dc.subject lexikální rovina cs
dc.subject professional translation en
dc.subject beginner translation en
dc.subject comparison en
dc.subject translation analysis en
dc.subject prosodic level en
dc.subject poetic level en
dc.subject lexical level en
dc.title A New Translation of Selected Songs from Musical <i>The Phantom of the Opera</i> and a Comparison with a Professional Translation
dc.title.alternative A New Translation of Selected Songs from Musical <i>The Phantom of the Opera</i> and a Comparison with a Professional Translation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kráľová, Zdena
dc.date.accepted 2022-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis aims to compare two translations of several songs from the musical The Phantom of the Opera. The author of translation 1 is a professional translator, whereas translation 2 was created by a beginner. This thesis is divided into two parts. The first part is devoted to translation theory, primarily to the translation process on a lexical and poetic level. The practical part firstly acquaints the reader with the musical and selected songs, and then it is focused on the analysis of translations on a prosodic, poetic, and lexical level. Individual levels of analysis are afterward evaluated. Conclusively, evaluation of how the translation of a beginner differs the most from the professional translation.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 62740
dc.date.submitted 2022-05-06


Files in this item

Files Size Format View Description
smržová_2022_dp.pdf 1.804Mb PDF View/Open None
smržová_2022_op.doc 45Kb Unknown View/Open None
smržová_2022_vp.doc 64Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account