Návrh na zdokonalení systému financování firmy AVEX TRADE, spol. s r. o.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Návrh na zdokonalení systému financování firmy AVEX TRADE, spol. s r. o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Návrh na zdokonalení systému financování firmy AVEX TRADE, spol. s r. o.
Autor: Nováková, Helena
Vedoucí: Pavelka, Martin
Abstrakt: Účelem této bakalářské práce je provést finanční analýzu současného stavu hospodaření společnosti AVEX TRADE, spol. s r. o., na jejím základě zhodnotit finanční zdraví a navrhnout doporučení ke zlepšení analýzou zjištěného stavu hospodaření. Základním zdrojem informací pro výpočty jsou zejména účetní výkazy a výroční zprávy za období 2002 až 2004. Teoretická část definuje základní východiska pro praktickou část. V praktické části je nejprve proveden horizontální a vertikální rozbor rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Následuje výpočet finančních fondů a hlavních skupin poměrových ukazatelů. Pro zachycení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli je vypočítán pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu. Komplexní zhodnocení finanční situace společnosti je řešeno pomocí bankrotního a bonitního modelu. Na závěr jsou shrnuty výsledky a doporučení řešení stěžejních problémů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/519
Datum: 2005-12-09
Dostupnost: Práce není přístupná
Ústav: Vyšší odborná škola ekonomická
Studijní obor: Finanční řízení podniku
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 2490


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
nováková_2006_bp.pdfZablokované 1.140Mb PDF Zobrazit/otevřít
nováková_2006_vp.pdf 329.7Kb PDF Zobrazit/otevřít
nováková_2006_op.pdf 291.3Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet