Rodina v kontextu historického vývoje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rodina v kontextu historického vývoje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav cs
dc.contributor.author Cibulka, Vít cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:19:24Z
dc.date.available 2010-07-16T10:19:24Z
dc.date.issued 2008-04-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5200
dc.description.abstract Tato práce se věnuje postavení a přeměnám rodiny z pohledu historického vývoje lidské společnosti. Rodina byla a stále je považována za jednu z nejvyšších životních hodnot. Jejím prostřednictvím se realizují závažné společenské úkoly. V rodině získává nová generace první rysy společenského chování. V rodině jsou kladeny společenské a kulturní základy budoucí generace, která svým chováním určí další směřování celé společnosti. cs
dc.format 45 s. cs
dc.format.extent 286008 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Rodina cs
dc.subject historie cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject manželství cs
dc.subject společnost cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject Family en
dc.subject history en
dc.subject development en
dc.subject marriage en
dc.subject society en
dc.subject relations en
dc.title Rodina v kontextu historického vývoje cs
dc.title.alternative The family in context of historical development en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín cs
dc.date.accepted 2008-06-23 cs
dc.description.abstract-translated This thesis is dedicated to the positions and transformations of the family from the point of view of historical development of human society. Family has been and still is regarded as one of the highest life values. Relevant social tasks are realized through families. In the family the new generation acquires first marks of social behaviour. In the family there are set social and cultural basis of the future generation which will determine, through its behaviour, other directions of the whole society. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009257
dc.date.assigned 2007-04-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
cibulka_2008_bp.pdf 279.3Kb PDF View/Open
cibulka_2008_vp.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open
cibulka_2008_op.doc 64.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account