Péče o ženu s gestačním diabetem mellitem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Péče o ženu s gestačním diabetem mellitem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudlová, Pavla
dc.contributor.author Revayová, Vendula
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:06Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:06Z
dc.date.issued 2021-10-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52043
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá péčí o ženu s gestačním diabetem mellitem. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, popsat a analyzovat dodržování doporučovaného léčebného režimu u sledovaných žen s diagnostikovaným gestačním diabetem mellitem (GDM). Teoretická část se zabývá onemocněním gestačního diabetu mellitu a prenatální péčí o ženu s GDM. Výzkumné šetření bylo provedeno technikou nestandardizovaného dotazníku, který byl distribuován ženám s GDM online v uzavřené skupině žen s tímto onemocněním. Šetření se zúčastnilo 100 žen s diagnostikovaným GDM, ve věku průměrně 33 let, min. 20 let, max. 46 let. Průměrné BMI bylo na začátku gravidity 27,7 a na konci gravidity 28,8. Celkem 27 žen uvedlo, že mělo GDM diagnostikovaný v předchozí graviditě. Až 43 % respondentek uvedlo, že mají diagnostikovaný diabetes mellitus v blízké rodině. Pouze 30 % podstoupilo konzultaci k dietě s nutričním terapeutem. V 83 % uvedly, že byly edukovány od svého diabetologa, nicméně poměrně málo byly edukovány sestrami nebo porodními asistentkami. Je potřeba nejen zlepšit edukaci, ale také efektivně zapojit další členy multidisciplinárního týmu, kteří mohou být v managementu diabetu velmi přínosní.
dc.format 51 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject gestační diabetes mellitus cs
dc.subject matka cs
dc.subject léčebný režim cs
dc.subject dodržování cs
dc.subject edukace cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject gestational diabetes mellitus en
dc.subject mother en
dc.subject treatment regime en
dc.subject adherence en
dc.subject education en
dc.subject questionnaire en
dc.title Péče o ženu s gestačním diabetem mellitem
dc.title.alternative Caring for a Woman with Gestational Diabetes Mellitus
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Adamík, Zdeněk
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the care of a woman with gestational diabetes mellitus. The main goal of the bachelor thesis was to determine, describe and analyze the adherence to the recommended treatment regimen in the monitored women with diagnosed gestational diabetes mellitus (GDM). The theoretical part deals with the disease of gestational diabetes mellitus and prenatal care for a woman with GDM. The research was conducted using a non-standardized questionnaire, which was distributed to women with GDM online in a closed group of women with this disease. The survey was attended by 100 women diagnosed with GDM, aged 33 years on average, min. 20 years, max 46 years. The mean BMI was 27.7 at the beginning of pregnancy and 28.8 at the end of pregnancy. A total of 27 women reported having GDM diagnosed in a previous pregnancy. As many as 43% of respondents stated that they had been diagnosed with diabetes mellitus in a close family. Only 30% underwent a dietary consultation with a nutritionist. 83% said they were educated by their diabetologist, but very little was educated by nurses or midwives. There is a need not only to improve education, but also to effectively involve other members of the multidisciplinary team who can be very beneficial in diabetes management.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwifery en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 60359
dc.date.submitted 2022-05-26


Files in this item

Files Size Format View Description
revayová_2022_dp.pdf 1.572Mb PDF View/Open None
revayová_2022_op.pdf 722.8Kb PDF View/Open None
revayová_2022_vp.pdf 745.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account