Etická problematika podpory kojení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etická problematika podpory kojení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gálíková, Magda
dc.contributor.author Popelková, Aneta
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:20:26Z
dc.date.available 2010-07-16T10:20:26Z
dc.date.issued 2008-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5204
dc.description.abstract Závěrečná bakalářská práce na téma Etická problematika podpory kojení shrnuje poznatky zjištěné výzkumem. V teoretické části jsem uvedla fyziologii laktace, výhody kojení, psychologii kojení s etickou problematikou a překážky a problémy, které mohou při kojení nastat. Dále jsem se zabývala i podporou kojení, a to jak u nás, tak i ve světě. V části praktické se zabývám výzkumem pomocí dotazníků, kde jsem se snažila zjistit informovanost žen o kojení a úroveň podpory matek ze strany zdravotníků. V závěru práce jsou vyhodnoceny výsledky výzkumu a hypotézy s cílem využít získané poznatky v praxi. cs
dc.format 92 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1090246 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject laktace cs
dc.subject význam kojení cs
dc.subject psychologie kojení cs
dc.subject etické problémy cs
dc.subject Baby Friendly Hospital cs
dc.subject rooming-in cs
dc.subject lactation en
dc.subject meaning breast-feeding en
dc.subject psychology breast-feeding en
dc.subject ethic problems en
dc.subject Baby Friendly Hospital en
dc.subject rooming-in en
dc.title Etická problematika podpory kojení cs
dc.title.alternative Ethical problems supports breast-feeding en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žárská, Kateřina
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated Closing bachelor work on the topic Ethical problems supports breast-feeding summarizes the knowledge ascertained as result of research. The theoretical part of the paper deals physiology lactation, benefits breast-feeding and psychology breast-feeding with ethical problems and obstacles and problems that may arise during breast-feeding. Further I deal with primitive lactation and it in our state and in world. The practical part includes research by the help of inquiries where I try find out informed ness women about breast-feeding and level supports mothers from parties madics. Finally, the paper evaluates the results of the research and puts forward hypotheses on how the use the acquired knowledge in practice. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 8106
dc.date.assigned 2008-01-31
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
popelková_2008_bp.pdf 1.039Mb PDF View/Open
popelková_2008_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
popelková_2008_op.doc 75.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account