Důsledky nejistoty na trh práce v Egyptě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Důsledky nejistoty na trh práce v Egyptě

Show full item record

Thumbnail
Title: Důsledky nejistoty na trh práce v Egyptě
Author: Omran, Emad Attia Mohamed
ISBN: 978-80-7678-087-3
URI: http://hdl.handle.net/10563/52078
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 45
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Nejistota ohledně toho, jak jednotlivci a firmy reagují na budoucí vývoj ekonomiky, je považována za jeden z nejkritičtějších jevů, kterým čelí zákonodárci ve vyspělých a rozvojových zemích. Objevuje se po významných otřesech, jako jsou revoluce, přírodní katastrofy, teroristické útoky, volby a hospodářské krize. Od finanční krize v roce 2008 čelila egyptská ekonomika mnoha neočekávaným nepříznivým otřesům v důsledku politické, bezpečnostní a ekonomické nestability na jedné straně a vládních rozhodnutí znovu stabilizovat ekonomiku na straně druhé. Tyto incidenty donutily domácnosti a firmy, aby se staly více "nejisté" ohledně současných a budoucích ekonomických podmínek. Kromě toho současná vysoká nejistota ohledně finanční a zdravotní situace v důsledku pandemie COVID-19 povzbuzuje výzkumníky, aby zkoumali její důsledky na globální ekonomiku a trh práce. Tvrdilo se, že důsledky šoků nejistoty se zdají být silnější v rozvojových než rozvinutých zemích. Hlavním cílem této disertační práce je prozkoumat dopad šoků nejistoty měřených volatilitou indexu egyptského akciového trhu EGX30 na trh práce v Egyptě. Autor použil čtvrtletní data časových řad od 4. čtvrtletí 2003 do 2. čtvrtletí 2021. K zachycení vlivu šoků nejistoty na týdenní průměrnou mzdu, produktivitu práce a míru nezaměstnanosti byl použit vektorový autoregresní model (VAR), nástroj impulsní funkce (IRF) a Grangerův test kauzality. Výsledky ukázaly, že šoky nejistoty, měřené akciovým indexem EGX30, způsobují v krátkodobém horizontu prudký pokles zaměstnanosti, HDP a růstu produktivity práce. Zároveň zvyšuje týdenní průměrné mzdy, index spotřebitelských cen a úrokovou sazbu. Stává se to proto, že nejistota nutí firmy pozastavit nebo odložit svá rozhodnutí o náboru a investicích, což snižuje produktivitu práce přiřazováním pracovních míst zaměstnanců s nevhodnými dovednostmi. Šoky nejistoty tedy generují dočasné prudké recese a poté oživení. Nicméně, protože intervaly spolehlivosti obsahují nulu, výsledky funkcí impulsní odezvy jsou statisticky nevýznamné.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
omran_2022_teze.pdf 2.079Mb PDF View/Open
omran_2022_dp.pdf 830.4Kb PDF View/Open None
omran_2022_op.pdf 182.7Kb PDF View/Open None
omran_2022_vp.pdf 723.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account