Marketingové aktivity Obecního úřadu Velký Karlov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingové aktivity Obecního úřadu Velký Karlov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ševčíková, Lenka cs
dc.contributor.author Prudký, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:47:35Z
dc.date.available 2010-07-13T12:47:35Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/520
dc.description.abstract Marketing se v poslední době dostává do popředí i ve veřejném sektoru. Jeho představitelé si stále více uvědomují, že vhodná marketingová strategie města obce) může znamenat pro region příliv nových investic v podobě podnikatelských subjektů, zvýšení zájmu turistů o region a v neposlední řadě i spokojený život a vysokou životní úroveň vlastních obyva-tel. Ze všech oblastí marketingu je pro obec marketingová komunikace tou nejvýznamněj-ší. Obec musí vědět, co může občanům nabídnout a také si musí uvědomit, co po ní žádají občané. Tyto dvě činnosti zajišťuje právě efektivní marketingová komunikace. Moje práce se tedy zaměřuje převážně na zhodnocení současného stavu komunikačních aktivit obce Velký Karlov. Tyto aktivity podrobím kritickému zhodnocení a dále se budu snažit navrh-nout optimální způsob komunikace obce s širokou veřejností. Věřím, že navrhované závěry budou uplatněny i v praxi. cs
dc.format 66 s., 6 s příloh cs
dc.format.extent 3360893 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketing ve veřejném sektoru cs
dc.subject marketingové prostředí cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject marketingový mix obce cs
dc.subject marketingová komunikace obce s veřejností cs
dc.subject Marketing en
dc.subject marketing in public service en
dc.subject marketing environment en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject marketing mix of village en
dc.subject marketing communication with general public en
dc.title Marketingové aktivity Obecního úřadu Velký Karlov cs
dc.title.alternative The marketing activities of municipal office Velký Karlov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Čurda, Zdeněk cs
dc.date.accepted 2006-06-13 cs
dc.description.abstract-translated Marketing at the present time has got to leading position even in public service. The repre-sentatives of public service have realized that the suitable marketing strategy can provide for the region capital inflow in the form of enterprise subjects. Marketing strategy can also provide increment of interest the tourist as well competency life and high living standard of the cities (villages) inhabitants. The marketing communication is the most important part of marketing. The representatives of public service have to know, what they can offer to the inhabitants and they also have to realize, what the inhabitants have applied to them. Effective marketing communication just provides these two important activities. My Bachelors work is concentrated on evaluation the present level of the communication ac-tivities of Velký Karlov. I am going to critically evaluate these activities. In the next part of my work I am going to seek to do optimum way of marketing communication with the general public. I believe that the suggested results will be realized to practise. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4116
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
prudký_2006_bp.pdfBlocked 3.205Mb PDF View/Open
prudký_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
prudký_2006_op.doc 1.639Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account