Podíl reklamního vysílání ve veřejnoprávním a soukromém rozhlase

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Podíl reklamního vysílání ve veřejnoprávním a soukromém rozhlase

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Kratochvílová, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:23:20Z
dc.date.available 2010-07-16T10:23:20Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5213
dc.description.abstract Práce zkoumá zásadní rozdíly mezi veřejnoprávním a soukromým rozhlasem z hlediska podílu reklamního vysílání. Představuje rozhlasové vysílání z pohledu regionálního a celoplošného pokrytí. Ozřejmuje postavení rozhlasového média jako významného komunikačního a reklamního nosiče a současně objasňuje základní pojmy z rozhlasového prostředí. Prezentuje společnosti, které zastupují jednotlivá rádia na českém trhu. Práce dále pojednává o metodice měření rozhlasového trhu, popisuje její formy a analyzuje základní rozdíly v zadávání národních a regionálních reklamních kampaní. Upozorňuje na některé nedostatky a doporučuje určité změny v oblasti komunikace nejen s klienty, ale do budoucna i s posluchači Rádia Zlín. cs
dc.format 93 s., 13 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1473937 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Média cs
dc.subject rozhlas cs
dc.subject reklamní vysílání cs
dc.subject posluchač cs
dc.subject rozhlasový trh cs
dc.subject zadavatelé reklamy cs
dc.subject mediální plánování cs
dc.subject Národní rozhlasový trh cs
dc.subject regionální rozhlasový trh cs
dc.subject Media Marketing Services cs
dc.subject Regie Radio Music cs
dc.subject ARBO Media cs
dc.subject Media Projekt cs
dc.subject RadioProjekt cs
dc.subject veřejnoprávní rozhlas cs
dc.subject soukromý rozhlas cs
dc.subject celoplošné rádio cs
dc.subject regionální rádio cs
dc.subject Rádio Zlín cs
dc.subject Media en
dc.subject broadcasting - radio en
dc.subject advertising broadcast en
dc.subject listener en
dc.subject radio market en
dc.subject promotion submitter en
dc.subject media planning en
dc.subject National radio market en
dc.subject regional radio market en
dc.subject Media Marketing Services en
dc.subject Regie Radio Music en
dc.subject ARBO Media en
dc.subject Media Project en
dc.subject RadioProject en
dc.subject public entity broadcasting en
dc.subject private broadcasting en
dc.subject full-area broadcasting en
dc.subject regional broadcasting en
dc.subject Radio Zlin en
dc.title Podíl reklamního vysílání ve veřejnoprávním a soukromém rozhlase cs
dc.title.alternative A share of the advertisement transmission in the public and private broadcasting. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zelinský, Miroslav
dc.date.accepted 2008-08-25
dc.description.abstract-translated The objective of the thesis is to research underlying defferences between public and private broadcasting in light of the share of the advertising broadcast. It presents broadcasting in the view of regional and nationwide coverage. It manifests the position of the broadcasting medium as the significant communication and advertising carrier and simultaneously explains fundamental terms of the broadcasting world. It presents companies that represent individual radio stations in the Czech market. The thesis further disserts upon the measurement methodology of the broadcasting market, describes its forms and analyzes basic differences in the contracting of the national and regional advertising campaigns. It draws attention to some deficiencies and recommends certain adjustments not only in the area of the communication with the customers but also with the listeners of the Radio Zlin in the future. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4974
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
kratochvílová_2008_dp.pdf 1.405Mb PDF View/Open
kratochvílová_2008_vp.zip 448.5Kb Unknown View/Open
kratochvílová_2008_op.zip 377.2Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account