Zločin a trest v současné české společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zločin a trest v současné české společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Skoumal, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:30:31Z
dc.date.available 2010-07-16T10:30:31Z
dc.date.issued 2008-04-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5229
dc.description.abstract Pohled do historického vývoje našeho státu a práva, do historického vývoje trestního práva a trestání a přehled trestných činů a zločinů se stal základem k vypracování této bakalářské práce. Cílem bakalářské práce bylo upozornit na nebezpečný prvek v dnešní současné české společnosti. Tímto prvkem je zvyšující se trestná činnost a návazná organizovaná trestná činnost. V současné době, kdy se naše velmi mladá demokracie rozrůstá do evropského rozměru je potřeba se tímto problémem zabývat. Vláda České republiky si uvědomila nebezpečnost tohoto problému a předložila návrh nového trestního zákona. Z pohledu dalšího vývoje České republiky je nutné tento nebezpečný prvek co nejdříve řešit a zvyšující se kriminalitu a organizovanou trestnou činnost alespoň zastavit. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 306606 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Česká společnost cs
dc.subject zločin a trest cs
dc.subject trestní zákon cs
dc.subject zločinné spolčení cs
dc.subject ochrana společnosti cs
dc.subject Czech society en
dc.subject Crime and punisment en
dc.subject Penal law en
dc.subject Criminal consociation en
dc.subject Society protection en
dc.title Zločin a trest v současné české společnosti cs
dc.title.alternative Crime and punisment in the current Czech society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kejdová, Miroslava
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated The look at historical development of our state and law, at historical development of the criminal law and sentencing and the survey of delicts and crimes became the base for working up this bachelory work. The aim of the bachelory work was to draw attention to a dangerous element in the current Czech society. This element is delicts increase and consecutive organized crime. In the current time when is our young democrasy growing up to the Europien dimensions is needed do deal with the problem. The government of the Czech republic realized the danger of this problem and proposed a new penal law. From the look at next development of the Czech republic, it is neccesary to solve this dangerous element and at least to halt incresing criminality and organized crime. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009353
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade E
local.subject dějiny práva cs
local.subject trestní právo cs
local.subject history of law en
local.subject criminal law en


Files in this item

Files Size Format View
skoumal_2008_bp.pdf 299.4Kb PDF View/Open
skoumal_2008_vp.doc 155.2Kb Microsoft Word View/Open
skoumal_2008_op.doc 90.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account