Motivace mladých uchazečů o práci k zaměstnanosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Motivace mladých uchazečů o práci k zaměstnanosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Enachescu-Hroncová, Iva cs
dc.contributor.author Grendzioková, Eva cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:31:05Z
dc.date.available 2010-07-16T10:31:05Z
dc.date.issued 2008-05-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5231
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám problematikou společenského fenoménu neza-městnanosti. Úvodní, teoretická část seznamuje čtenáře se základními pojmy a skutečnostmi z dané oblasti, s politikou zaměstnanosti, s institucí úřadu práce, jeho úkoly, ale hlavně s prací poradců pro zprostředkování, jež jsou v nejužším kontaktu s uchazeči o zaměstnání. Ve výzkumné části si kladu za cíl zmapovat motivaci k zaměstnanosti uchazečů do 25 let. Tato kategorie absolventů a mladých do 25 let patří do skupiny uchazečů, jenž jsou nejvíce ohroženy nezaměstnaností. Vlastní výzkum byl proveden dotazníkovým šetřením mezi uchazeči Úřadu práce Kroměříž. cs
dc.format 70 s., 42 s. příloh cs
dc.format.extent 1516922 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject politika nezaměstnanosti cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject poradenství pro zprostředkování cs
dc.subject osobnost poradce cs
dc.subject typologie uchazečů o zaměstnání cs
dc.subject unemployment en
dc.subject the politics of unemployment en
dc.subject employment office en
dc.subject mediation consultancy en
dc.subject the consultant's personality en
dc.subject the typology of the job applicants en
dc.title Motivace mladých uchazečů o práci k zaměstnanosti cs
dc.title.alternative Young people's motivation for being employed en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ernest, Barbara cs
dc.date.accepted 2008-06-25 cs
dc.description.abstract-translated In my graduate theses I am dealing with question of the social phenomenon of unemployment. The introductory (theoretical) part makes the readers aquainted with the basic ideas and matters from the given area, with labour policy, with the institution of the employment office, with its duties and in particular with the tasks of the mediation consultants, which are in the closest contact with the job applicants. In the research part I propose to survey the motivation of the employees, who are of the age up to 25 years. This category of graduates and other young people up to 25 years of age belongs to the employee group, which is the most threatened by unemployment. The personal research was realized by means of an opinion poll among the job applicants from the Employment Office in Kromeriz. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7674
dc.date.assigned 2007-12-12 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
grendzioková_2008_dp.pdfBlocked 1.446Mb PDF View/Open
grendzioková_2008_vp.doc 60Kb Microsoft Word View/Open
grendzioková_2008_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account