Koncepce propagace cestovního ruchu Zlínského kraje, tvorba značky regionu.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Koncepce propagace cestovního ruchu Zlínského kraje, tvorba značky regionu.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Svatava
dc.contributor.author Vedral, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:31:47Z
dc.date.available 2010-07-16T10:31:47Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5233
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace regionu Zlínský kraj a tvorby značky regionu. Teoretická část zpracovává dostupné zdroje z oblasti marketingu služeb, popisuje výzkumné a analytické nástroje, které je možné při tvorbě koncepce marketingové komunikace regionu použít, a zabývá se problematikou strategického budování značky a osobností značky. V praktické části je popsán současný stav propagace cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Rovněž jsou analyzována dostupná sekundární data z oblasti regionálního cestovního ruchu. Praktická část dále vyhodnocuje provedený kvalitativní výzkum týkající se vnímání propagačních prostředků a značky Zlínského regionu a aplikuje vybrané analytické nástroje. Projektová část nastiňuje hlavní zásady řešení koncepce propagace cestovního ruchu Zlínského kraje, doplňuje a rozšiřuje její nástroje. cs
dc.format 83 cs
dc.format.extent 961139 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject marketingový a komunikační mix cs
dc.subject propagace cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject značka cs
dc.subject osobnost značky cs
dc.subject image cs
dc.subject kvalitativní marketingový výzkum cs
dc.subject focus group cs
dc.subject marketing of services en
dc.subject marketing and communication mix en
dc.subject promotion en
dc.subject travel movement en
dc.subject brand en
dc.subject personality of a brand en
dc.subject image en
dc.subject qualitative marketing research en
dc.subject focus group en
dc.title Koncepce propagace cestovního ruchu Zlínského kraje, tvorba značky regionu. cs
dc.title.alternative Concept of the Promotion of the Travel Movement in the Region Zlin. Building of the Brand of the Region. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2008-06-02
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is about problems of marketing communication and the brand building of the region Zlín. The theoretical part treats available resources concerning the marketing of services, describes research and analytic tools which can be useful to the formulation of the marketing communication concept of the region and talks also about problems of the strategic brand building and the personality of a brand. The practical part describes actual situation of the marketing activities of the region. It also analyses available secondary research data from the domain of the regional travel movement and applies selected analytic tools. Then the practical part evaluates the results of the qualitative marketing research concerning the perception of actual promotion materials and the brand itself. The Project part suggests the main principles of the solution of the marketing communication concept of the region Zlín, extends the actual concept and implements some new features. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7567
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vedral_2008_dp.pdfBlocked 938.6Kb PDF View/Open
vedral_2008_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
vedral_2008_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account