Mládež a drogová závislost

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mládež a drogová závislost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lízalová, Pavla
dc.contributor.author Dvořák, Ivan
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:31:55Z
dc.date.available 2010-07-16T10:31:55Z
dc.date.issued 2008-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5234
dc.description.abstract Tématem práce je mládež a drogy. Jsou zde objasněny základní pojmy - mládež, drogy, drogová závislost Poté následuje přehled, historie a charakteristika jednotlivých drog. Další samostatná kapitola je věnována prevenci. Jedna kapitola této práce je tvořena dotazníky týkající se drog, které jsem vytvořil pro účely této práce a z nich vyplývající závěry. cs
dc.format 57 s. cs
dc.format.extent 382771 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Mládež cs
dc.subject drogy cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject halucinogeny cs
dc.subject stimulační látky cs
dc.subject tlumivé látky cs
dc.subject možnosti prevence cs
dc.subject dotazníky cs
dc.subject Young people en
dc.subject drugs en
dc.subject drug addiction en
dc.subject hallucinogenic drugs en
dc.subject stimulative drugs en
dc.subject tranquilizers en
dc.subject possibilities of prevention en
dc.subject questionaires en
dc.title Mládež a drogová závislost cs
dc.title.alternative Drug addiction among young people en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fejová, Ludmila
dc.date.accepted 2008-06-23
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is youth and drugs. Fundamental terminology is clarified, such as youth, drugs, drug addiction A summary of history and characteristic of individual drugs follows. Another independent chapter deals with prevention. One chapter of the thesis consists of drugs related questionnaires which I have created for the purpose of this thesis and their conclusions. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009428
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
dvořák_2008_bp.pdfBlocked 373.7Kb PDF View/Open
dvořák_2008_vp.doc 112.2Kb Microsoft Word View/Open
dvořák_2008_op.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account