Reforma mezinárodního měnového systému: přechod k multipolárnímu měnovému uspořádání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Reforma mezinárodního měnového systému: přechod k multipolárnímu měnovému uspořádání

Show simple item record

dc.contributor.author Sadil, Vojtěch
dc.date.accessioned 2022-11-21T13:37:42Z
dc.date.available 2022-11-21T13:37:42Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-118-4 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52368
dc.description.abstract Disertační práce je zaměřena na problematiku mezinárodního měnového systému a jeho transpozici směrem k multipolárnímu měnovému uspořádání. Hlavním cílem v této disertační práci je vědecky prokázat existenci trendu přechodu k měnové multipolaritě v mezinárodním měnovém systému. V druhé části je systémově definován mezinárodní měnový systém a jsou zde představeny koncepty měnové koncentrace a měnové internacionalizace. V třetí části je mezinárodní měnový systém představen z historického pohledu. Čtvrtá část zachycuje trendy v rámci světové ekonomiky, které vedou k nevyhnutelnosti přechodu k měnové multipolaritě. Současná měnová polarita je hodnocena funkčním přístupem s využitím konceptu měnové koncentrace. Perspektiva vybraných měn k získání statutu světové rezervní měny je hodnocena přístupem politické ekonomie s využitím fuzzy-logického modelu pro měření potenciálu měnové internacionalizace. Tyto dva přístupy jsou dále rozšířeny případovými studiemi, které hodnotí perspektivu klíčových měn budoucího mezinárodního měnového systému, konkrétně pak amerického dolaru, eura a čínského renminbi. V disertační práci je využita systémová metodologie, prvky kvantitativního i kvalitativního výzkumu a také metody soft-computingu.
dc.format 47 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mezinárodní měnový systém cs
dc.subject multipolarita cs
dc.subject měnová koncentrace cs
dc.subject internacionalizace cs
dc.subject fuzzy-logický model cs
dc.subject rezervní měny cs
dc.subject International Monetary System en
dc.subject Multipolarity en
dc.subject Currency Concentration en
dc.subject Internationalization en
dc.subject Fuzzy-logic Model en
dc.subject Reserve Currencies en
dc.title Reforma mezinárodního měnového systému: přechod k multipolárnímu měnovému uspořádání
dc.title.alternative Reform of the International Monetary System: Transposition to Multipolar Currency Arrangement
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Pokrivčák, Ján
dc.contributor.referee Švarcová, Jena
dc.date.accepted 2022-11-02
dc.description.abstract-translated The doctoral thesis is aimed at the actual problems of the international monetary system and its transposition toward multipolar currency arrangement. The main aim of this thesis is to verify the existence of a trend of transition to monetary multipolarity within the international monetary system. In the second section, the research subject is defined and there also presented key concepts of currency concentration and currency internationalization. In the third section, the international monetary system is presented from a historical point of view. The fourth section deals with current trends at the level of the global economy, which leads to the inevitability of the transition to currency multipolarity. Currency polarity is evaluated by using the functional approach with the employment of the currency concentration concept. The perspective of selected currencies for reaching the status of reserve currencies is evaluated by using the approach of political economy with the application of fuzzy-logic model for measuring the potential of currency internationalization. These two approaches are extended by case studies that evaluate the perspectives of key currencies in the future international monetary system, namely the US Dollar, Euro, and Chinese renminbi. Systematic methodology, elements of quantitative and qualitative research, and also soft computing methods, are used in the presented thesis.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 63039
dc.date.submitted 2022-08-31


Files in this item

Files Size Format View Description
Vojtech_Sadil_Teze_disertacni_prace_2022.pdf 1.864Mb PDF View/Open
sadil_2022_dp.pdf 2.807Mb PDF View/Open None
sadil_2022_op.pdf 94.55Kb PDF View/Open None
sadil_2022_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account