Mladí lidé a hmotné produkty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mladí lidé a hmotné produkty

Show full item record

Thumbnail
Title: Mladí lidé a hmotné produkty
Author: Bačuvčík, Radim
ISBN: 978-80-7678-127-6
DOI: 10.7441/978-80-7678-127-6
URI: http://hdl.handle.net/10563/52377
Date: 2022-11-28
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Page count: 787
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Monografie „Mladí lidé a hmotné produkty : Spotřebitelské preference“ přináší dílčí výsledky dlouhodobého kvantitativního výzkumu, který má za cíl zjistit preference obyvatel České republiky v oblasti několika okruhů entit. Tyto okruhy se v pricipu týkají nákupního chování na trzích zboží a služeb (hmotné produkty a služby, o které se lidé zajímají, položky, které nakupují při běžném nákupu, preferované značky), volnočasových aktivit (aktivní a pasivní sport, atraktivita jednotlivých možností trávení volného času), mediálního chování (sledovaná zpravodajská média, televizní programy), postoje ke kultuře (preferované hudební styly, filmové žánry) a obecných názorů a postojů (postoj k politickým osobnostem, hodnotám, ztotožnění se s určitými světonázorovými výroky). Tato monografie podrobně analyzuje postoje k jednomu z okruhů, a to ke hmotným produktům, které sleduje u věkové kategorie osob ve věku 12 – 29 let. Všímá si podrobně rozdílů v preferencích jednotlivých demografických a geografických segmentů a vztahů mezi preferencemi jednotlivých kategorií hmotných produktů, stejně jako vztahů preferencí hmotných produktů a položek z ostatních sledovaných oblastí. Je zde představena také spotřebitelská typologie, vytvořená na základě dat o preferencích hmotných produktů v této věkové skupině.

Files in this item

Files Size Format View
Radim_Bacuvcik_ ... a_hmotne_produkty_2022.pdf 24.33Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account