Mladí lidé a hmotné produkty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mladí lidé a hmotné produkty

Show simple item record

dc.contributor.author Bačuvčík, Radim
dc.date.accessioned 2022-11-28T12:47:50Z
dc.date.available 2022-11-28T12:47:50Z
dc.date.issued 2022-11-28
dc.identifier.isbn 978-80-7678-127-6 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52377
dc.description.abstract Monografie „Mladí lidé a hmotné produkty : Spotřebitelské preference“ přináší dílčí výsledky dlouhodobého kvantitativního výzkumu, který má za cíl zjistit preference obyvatel České republiky v oblasti několika okruhů entit. Tyto okruhy se v pricipu týkají nákupního chování na trzích zboží a služeb (hmotné produkty a služby, o které se lidé zajímají, položky, které nakupují při běžném nákupu, preferované značky), volnočasových aktivit (aktivní a pasivní sport, atraktivita jednotlivých možností trávení volného času), mediálního chování (sledovaná zpravodajská média, televizní programy), postoje ke kultuře (preferované hudební styly, filmové žánry) a obecných názorů a postojů (postoj k politickým osobnostem, hodnotám, ztotožnění se s určitými světonázorovými výroky). Tato monografie podrobně analyzuje postoje k jednomu z okruhů, a to ke hmotným produktům, které sleduje u věkové kategorie osob ve věku 12 – 29 let. Všímá si podrobně rozdílů v preferencích jednotlivých demografických a geografických segmentů a vztahů mezi preferencemi jednotlivých kategorií hmotných produktů, stejně jako vztahů preferencí hmotných produktů a položek z ostatních sledovaných oblastí. Je zde představena také spotřebitelská typologie, vytvořená na základě dat o preferencích hmotných produktů v této věkové skupině. en
dc.description.abstract The monograph Young People and Tangible Products : Consumer Preferences in the Area of Products and Communication offers a discussion of partial results of long-term quantitative research, aimed at determining preferences of the Czech Republic population in several areas. The areas examined in this research mainly concern shopping behavior within the markets of goods and services (tangible products and services that people are interested in, items they include in their regular purchase, preferred brands), leisure time activities (active and passive sports, attractiveness of various options of leisure time activities), media behavior (preferred news media, television programs), attitudes towards culture (preferred musical styles, film genres) and general opinions and attitudes (attitudes towards political figures, values, identification with certain worldviews). This monograph analyzes in detail the attitudes towards one of the areas, namely that of tangible products, in an age group 12 – 29. It describes in detail the differences in the preferences of individual demographic and geographical groups and the relations between the preferences in individual categories of tangible products, as well as the relations between the preferences in tangible products and items from other monitored areas. The consumer typology, created on the basis of the data on preferences in tangible products within this age group, is also presented here. an
dc.format 787 cs
dc.format.extent 787 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací en
dc.rights Bez omezení en
dc.subject Nákupní chování, spotřebitelské chování, spotřebitelské preference, hmotné produkty, mladí lidé en
dc.subject Shopping behavior, purchasing behavior, consumer behavior, consumer preferences, tangible products, material products, young people en
dc.title Mladí lidé a hmotné produkty en
dc.title.alternative Spotřebitelské preference v oblasti produktů a komunikace en
dc.type Book en
dc.identifier.doi 10.7441/978-80-7678-127-6


Files in this item

Files Size Format View
Radim_Bacuvcik_ ... a_hmotne_produkty_2022.pdf 24.33Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account