Jeden autor, různé filmy aneb Dokumentární film nikoliv jako záznam reality, nýbrž jako její proměna

DSpace Repository

Language: English čeština 

Jeden autor, různé filmy aneb Dokumentární film nikoliv jako záznam reality, nýbrž jako její proměna

Show simple item record

dc.contributor.author Gogola, Jan
dc.date.accessioned 2022-12-14T10:25:50Z
dc.date.available 2022-12-14T10:25:50Z
dc.date.issued 2020-02-05
dc.identifier.isbn 978-80-7454-902-1 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52398
dc.description.abstract Reflexe filmové tvorby Jana Gogoly ml., uváděné v Česku i v zahraničí, a jeho pedagogického působení jako prolínání kinematografických a sociálních fenoménů, metod, tematických souvislostí a žánrů: hraný portrét „Panenka proti zbytku světa“, performance „České Velenice evropské“, meditace „Mám ráda nudný život“ a přírodovědný film o člověku „František svého druhu.“ Gogola zde promýšlí kontext svého východiska, aby film vypadal jako to, o čem je. Jedná se o princip chameleonství, kdy se podoba autorského přístupu proměňuje podle charakteru toho, k čemu se vztahuje. Realita není objektivní entitou, nýbrž matérií, kterou ovlivňujeme svým vnímáním. Z tohoto důvodu Gogola problematizuje zavedený výraz dokumentární film, jenž se podle něho stal falzifikujícím synonymem pro záznam skutečnosti. Práce představuje rovněž roli osobností, a jejich způsob myšlení, které Gogolu ovlivnily a také teoretické a praktické souvislosti jeho téměř dvacetileté vysokoškolské pedagogické činnosti. Závěr textu tvoří kapitola o Gogolově záměru zviditelňovat neviditelné, demonstrované na příkladu jeho rozpracovaného snímku „Věčný Jožo“. en
dc.format 39 cs
dc.format.extent 39 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Pro habilitační řízení je předkládán soubor děl, proto nejsou přístupné v elektronické podobě. en
dc.subject Filmová performance en
dc.subject Filmová meditace en
dc.subject Dokumentární film en
dc.subject Mystérium doslovnosti en
dc.subject Chameleon en
dc.subject Hraný portrét en
dc.subject Záznam reality en
dc.subject Pedagog jako student en
dc.subject Proměna reality en
dc.subject Film performance en
dc.subject Film meditation en
dc.subject Documentary film en
dc.subject The mystery of literality en
dc.subject Chameleon en
dc.subject Fiction portrait en
dc.subject Reality record en
dc.subject Teacher as a student en
dc.subject Reality change en
dc.title Jeden autor, různé filmy aneb Dokumentární film nikoliv jako záznam reality, nýbrž jako její proměna en
dc.title.alternative Teze habilitační práce en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2020-03-11
dc.description.abstract-translated The reflection of Jan Gogola Jr.’s filmmaking, known in the Czech Republic and abroad, and his educational activity as a diffusion of cinematographic and social phenomena, methods, topical links and genres: a fake-fiction portrait “Panenka Against the Rest of the World”, a performance “České Velenice Infinity”, a meditation “I Love My Boring Life” and a natural scientific film about a man “František of His Own Kind”. Gogola elaborates on the context of his base idea that the appearance of the film should correspond to what it is about. This represents the chameleon principle, according to which the authors approach varies pursuant to the characteristics of his subject. Reality is not an objective entity but rather a substance influenced by our perception. That is why Gogola problematizes the established term “documentary film”, which has, according to his belief, become a false synonym for reality record. The thesis also introduces the role of the individuals, and their ways of thinking, who had an impact on Gogola, and the theoretical and practical context of the almost twenty years of his university-level educational activity. The final chapter of this text focuses on Gogola’s intention to visualize the invisible, illustrated on the example of his film in the making, „Eternal Jožo“. en
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design en
dc.date.submitted 2019-11-13


Files in this item

Files Size Format View
Jan_Gogola_Teze_habilitacni_prace_2020.pdfBlocked 838.2Kb PDF View/Open
doc. Janíková,Gogola_posudek_habilitace.pdfBlocked 171.5Kb PDF View/Open
dr. Slováková,P ... Gogola od Slovakova-1.pdfBlocked 99.50Kb PDF View/Open
Mgr. Bendová,Po ... práci Mgr Jana Gogoly.pdfBlocked 143.1Kb PDF View/Open
Obsah.pdf 126.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account