Implementace konceptu smart governance s využitím poznatků behaviorální ekonomie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Implementace konceptu smart governance s využitím poznatků behaviorální ekonomie

Show full item record

Thumbnail
Title: Implementace konceptu smart governance s využitím poznatků behaviorální ekonomie
Author: Kučera, Filip
ISBN: 978-80-7678-144-3
URI: http://hdl.handle.net/10563/52402
Date: 2010-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 47
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Disertační práce se zabývá implementací poznatků behaviorální ekonomie na úrovni územních samospráv. Výzkum propojuje témata behaviorální ekonomie a konceptu smart governance, k jehož dílčí části zaměřené na kvalitu rozhodování je přistoupeno originálním způsobem s akcentem právě na uplatnění poznatků behaviorální ekonomie. Téma práce reaguje na zjevný deficit ve výzkumu behaviorální ekonomie na úrovní územních samospráv. V literární rešerši jsou představeny nejpodstatnější teoretické teze v souvislosti s problematikou behaviorální ekonomie, behaviorální veřejné politiky a smart governance. Výzkumná část využívá multimetodický přístup. Pro zodpovězení výzkumných otázek byly využity výsledky experimentálních šetření i polostrukturovaných rozhovorů. Vyhodnocení experimentálních šetření potvrdilo, že rozhodování zaměstnanců územních samospráv je ovlivněno kognitivními zkresleními kotevní a rámování. Pro posouzení míry dopadu zkreslení na rozhodování respondentů byla posuzována také velikost účinku. Vyhodnocení polostrukturovaných rozhovorů popsalo problémy a výzvy územních samospráv, který byly zasazeny do kontextu behaviorální ekonomie. Návazně byly identifikovány konkrétní behaviorální intervence v souladu s rámcem MINDSPACE. Výsledky disertační práce přispívají k diskusi na aktuální téma uplatnění poznatků behaviorální ekonomie při zlepšování fungování územních samospráv. Představují konkrétní evidenci o dopadech kognitivních zkreslení na rozhodování zaměstnanců územních samospráv i návrh behaviorálních intervencí reagujících na zjištěné výzvy a problémy.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
kučera_2022_teze.pdf 1.849Mb PDF View/Open
kučera_2022_dp.pdf 1.724Mb PDF View/Open None
kučera_2022_op.pdf 1.265Mb PDF View/Open None
kučera_2022_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account