Změny v příjmech a přístupu k problematice životního prostředí a biopotravin u generace mileniálů ve Vietnamu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Změny v příjmech a přístupu k problematice životního prostředí a biopotravin u generace mileniálů ve Vietnamu

Show simple item record

dc.contributor.author Hoang, Hung Cuong
dc.date.accessioned 2023-01-04T10:14:12Z
dc.date.available 2023-01-04T10:14:12Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-146-7 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52407
dc.description.abstract Studie vychází z pozitivistického paradigmatu a využívá primární data k rozšířenému zkoumání teorie plánovaného chování a biopotravin u mileniálů ve Vietnamu. Hlavním cílem tohoto výzkumu je prozkoumat a ověřit záměr mileniálů nakupovat biopotraviny z hlediska jejich příjmů a zájmu o životní prostředí s využitím teorie plánovaného chování. Ke sběru dat z jižního, středního a severního Vietnamu byla použita technika shluku a sněhové koule. Data byla analyzována pomocí modelování strukturálních rovnic (SEM) s využitím nástroje Smart-PLS a analýzy moderace pomocí nástroje SPSS. Výsledky poukazují na pozitivní vliv postoje, subjektivních norem a kontroly chování na záměr vietnamských mileniálů nakupovat biopotraviny. Navíc bylo zjištěno, že příjem funguje jako moderátor vztahu mezi subjektivními normami a záměrem nakupovat, postojem a záměrem nakupovat. Příjem však nebyl moderátorem ve vztahu mezi kontrolou chování a nákupním záměrem. Zájem o životní prostředí byl shledán jako moderátor vztahu mezi kontrolou chování a záměrem nakupovat, subjektivními normami a záměrem nakupovat, postojem a záměrem nakupovat. V neposlední řadě byl zjištěn trojstranný interaktivní efekt zájmu o životní prostředí, příjmu a záměru nakupovat. Tři nejsilnější aspekty ovlivňující záměr nakupovat biopotraviny jsou vysoký zájem o životní prostředí a výše příjmu od 10 do 20 milionů VND (nejsilnější faktor); výše příjmu nad 40 milionů VND (druhý nejsilnější faktor); výše příjmu od 20 do 30 milionů VND (třetí nejsilnější faktor). V případě příjmu nižšího než 30 milionů VND a nízkého zájmu o životní prostředí se záměr nakupovat nepředpokládal.
dc.format 47 cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zájem o životní prostředí cs
dc.subject příjem cs
dc.subject teorie plánovaného chování cs
dc.subject biopotraviny cs
dc.subject změna cs
dc.subject trojstranný interaktivní efekt cs
dc.subject environmental concern en
dc.subject income en
dc.subject theory of planned behavior en
dc.subject organic food en
dc.subject moderation en
dc.subject three-way interactive effect en
dc.title Změny v příjmech a přístupu k problematice životního prostředí a biopotravin u generace mileniálů ve Vietnamu
dc.title.alternative The Moderation of Income and Environmental Concern and Organic Food of Millennials in Vietnam
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Klapalová, Alena
dc.contributor.referee Pospíšil, Richard
dc.date.accepted 2022-12-19
dc.description.abstract-translated The study follows the positivism paradigm and has used primary data to examine the theory of planned behavior extension and organic food of millennials in Vietnam. The main aim of this research is to investigate millennials' income and environmental concern for organic food purchase intention by applying the theory of planned behavior. The cluster and snowball technique were applied to collect data from southern, central, and northern Vietnam. Data were analyzed with the help of structural equation modeling (SEM) from the Smart-PLS tool and moderation analysis with the SPSS tool. The results show the positive effect of attitude, subjective norms, and perceived behavioral control on Vietnamese millennials' purchase intention toward organic food. Moreover, income was found to be the moderator of the relationship between subjective norms and purchase intention, attitude and purchase intention. Income did not moderate the relationship between perceived behavioral control and purchase intention. Environmental concern was the moderator of the relationship between perceived behavioral control and purchase intention, subjective norms and purchase intention, attitude and purchase intention. Last but not least, there was a three-way interactive effect of environmental concern, income, and attitude on purchase intention. The three strongest influences of attitude on purchase intention toward organic food are the condition of the high value of environmental concern and income level from 10 million to 20 million VND (the strongest influence); income level of more than 40 million VND (the second strongest influence); income level from 20 to 30 million VND (the third strongest influence). Under the condition of income of less than 30 million VND and low value of environmental concern, attitude did not predict purchase intention.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 63329
dc.date.submitted 2022-10-02


Files in this item

Files Size Format View Description
hoang_2022_teze.pdf 1.864Mb PDF View/Open
hoang_2022_dp.pdf 1.387Mb PDF View/Open None
hoang_2022_op.pdf 430.6Kb PDF View/Open None
hoang_2022_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account