Edukační přístupy k tematizaci okruhu – logika, množiny, relace v preprimárním a primárním vzdělávání

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Edukační přístupy k tematizaci okruhu – logika, množiny, relace v preprimárním a primárním vzdělávání

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Edukační přístupy k tematizaci okruhu – logika, množiny, relace v preprimárním a primárním vzdělávání
Autor: Ovary Bulková, Kristína; Tirpáková, Anna; Sedláček, Lubomír
ISBN: 978-80-7678-218-1
URI: http://hdl.handle.net/10563/52488
Datum: 2023-12-18
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Počet stran: 92
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Jedním ze základních záměrů vyučování matematiky na 1. stupni základních škol, a s tím související přípravou v předškolním vzdělávání, je budování pojmu přirozeného čísla. Právě pojem přirozeného čísla je velmi komplexní. Na to, aby žáci uvedený pojem správně pochopili, je potřebné poznat i další pomocné pojmy. Učitel by měl ovládat základní pojmy teorie množin a logiky přinejmenším na intuitivní úrovni. Cílem této učebnice je prohloubit vědomosti budoucích učitelů v mateřské škole a budoucích učitelů na 1. stupni ZŠ z oblasti výrokové logiky a teorie množin. Od čtenáře nevyžadujeme speciální matematické znalosti, cílem je podpořit a rozvíjet logické myšlení, které je nezbytné nejen v matematice, ale také v jiných vzdělávacích oborech nebo vyučovaných předmětech. První tři kapitoly obsahují matematický základ výrokové logiky a teorie množin, které jsou potřebné pro pochopení úlohy rozvoje matematických představ u dětí předškolního a mladšího školního věku. V každé kapitole je vysvětlený matematický obsah doplněný o příklady s popsaným řešením a úlohami pro zopakování. Kapitola je zakončená cvičením pro upevnění učiva. Poslední kapitola obsahuje metodické poznámky, vysvětlující aplikaci matematických vědomostí pro správný rozvoj matematického myšlení do tvorby aktivit a úloh v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ. Jak už bylo zmíněno, tyto pojmy můžeme chápat jako prostředek na budování poznatků o přirozených číslech a ne jako cíl vyučování. Pomocí poznatků, které souvisejí s pojmem množina, se systematicky a cílevědomě rozvíjejí matematické vědomosti žáků. Myšlení žáků se rozvíjí také tím, že poznatky se osvojují na základě indukce a zobecňování, činnostmi, pokusem, logickou úvahou, deduktivním způsobem apod. Logické myšlení se rozvíjí také seznamováním se s některými prvky logiky bez používaní odborných termínů.

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
Edukacni_pristu ... marnim_vzdelavani_2023.pdf 1.505Mb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet