Chování blendů na bázi poly-epsilon-kaprolaktonu, polyvinylalkoholu a škrobu za abiotických podmínek ve vodním prostředí.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Chování blendů na bázi poly-epsilon-kaprolaktonu, polyvinylalkoholu a škrobu za abiotických podmínek ve vodním prostředí.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Chování blendů na bázi poly-epsilon-kaprolaktonu, polyvinylalkoholu a škrobu za abiotických podmínek ve vodním prostředí.
Autor: Všetečková, Libuše
Vedoucí: Kupec, Jan
Abstrakt: Diplomové práce se zabývá sledováním chování blendů na bázi PVA, poly - epsilon - kaprolaktonu a škrobu ve vodním prostředí za abiotických podmínek. V textu jsou uvedena dosud známá fakta týkající se abiotické stability či nestability jednotlivých složek. Tyto skutečnosti byly podrobeny srovnání s chováním připravených blendů těchto složek ve vodním prostředí bez vlivu jakékoli biomasy. Vzhledem k tomu, že blendy připravované na bázi výše zmíněných látek, a stejně tak jejich jednotlivé komponenty primárně vykazují v abiotickém vodním prostředí jistý stupeň nestability, byly sledovány pomocí laboratorních testů a analýz např. úbytky celkové hmotnosti, botnání daných látek či jiné formy změn (povrchové změny).
URI: http://hdl.handle.net/10563/5254
Datum: 2008-05-15
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 8586


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
všetečková_2008_dp.pdfZablokované 2.737Mb PDF
všetečková_2008_vp.doc 33Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
všetečková_2008_op.doc 48.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet