Chování blendů na bázi poly-epsilon-kaprolaktonu, polyvinylalkoholu a škrobu za abiotických podmínek ve vodním prostředí.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Chování blendů na bázi poly-epsilon-kaprolaktonu, polyvinylalkoholu a škrobu za abiotických podmínek ve vodním prostředí.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupec, Jan
dc.contributor.author Všetečková, Libuše
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:45:40Z
dc.date.available 2010-07-16T10:45:40Z
dc.date.issued 2008-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5254
dc.description.abstract Diplomové práce se zabývá sledováním chování blendů na bázi PVA, poly - epsilon - kaprolaktonu a škrobu ve vodním prostředí za abiotických podmínek. V textu jsou uvedena dosud známá fakta týkající se abiotické stability či nestability jednotlivých složek. Tyto skutečnosti byly podrobeny srovnání s chováním připravených blendů těchto složek ve vodním prostředí bez vlivu jakékoli biomasy. Vzhledem k tomu, že blendy připravované na bázi výše zmíněných látek, a stejně tak jejich jednotlivé komponenty primárně vykazují v abiotickém vodním prostředí jistý stupeň nestability, byly sledovány pomocí laboratorních testů a analýz např. úbytky celkové hmotnosti, botnání daných látek či jiné formy změn (povrchové změny). cs
dc.format 61s., 22 obr., 15 tab., cs
dc.format.extent 2870284 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject poly-epsilon-kaprolakton cs
dc.subject škrob cs
dc.subject abiotický cs
dc.subject blendy cs
dc.subject polyvinylalcohol en
dc.subject poly- epsilon-caprolacton en
dc.subject starch en
dc.subject abiotic en
dc.subject blends en
dc.title Chování blendů na bázi poly-epsilon-kaprolaktonu, polyvinylalkoholu a škrobu za abiotických podmínek ve vodním prostředí. cs
dc.title.alternative Behavior of blends on PCL, PVA and starch base in abiotic conditions in water media en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Julinová, Markéta
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated This diploma work deals with monitoring of blends based on PVA, poly-epsilon-caprolacton and starch in water environment at abiotic conditions. There are mentioned well known facts concerning the abiotic stability and instability of individual substances. These facts were compared with real behaving of prepared blends in water environment without any biomass influence. The blends and other components prepared on PVA, poly-epsilon-caprolacton and starch base primarily show certain degree of instability therefore they were tested and analyzed by laboratory tests and analysis, e.g. the gross weight loss, swelling of the substances given. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 8586
dc.date.assigned 2008-02-19
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
všetečková_2008_dp.pdfBlocked 2.737Mb PDF View/Open
všetečková_2008_vp.doc 33Kb Microsoft Word View/Open
všetečková_2008_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account