Možnosti využívání elektronického podpisu při komunikace s orgány veřejné správy

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Možnosti využívání elektronického podpisu při komunikace s orgány veřejné správy

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Možnosti využívání elektronického podpisu při komunikace s orgány veřejné správy
Autor: Jurčíková, Marie
Vedoucí: Dolejšová, Miroslava
Abstrakt: Za téma své bakalářské práce jsem si zvolila "Možnosti využívání elektronického podpisu při komunikaci s orgány veřejné správy". Cílem této práce je vymezit elektronický podpis, jeho legislativní rámec a zmapovat možnosti využití elektronického podpisu pro občana při komunikaci s orgány veřejné správy. V teoretické části bych se chtěla zabývat všeobecnou problematikou elektronického podpi-su a seznámit čtenáře s významem základních pojmů z oblasti legislativního rámce, uvést několik typů elektronického podpisu a možnosti jejich zabezpečení. V praktické části se zaměřím na využití elektronického podpisu pro občana. Zmapuji mož-nosti použití při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy. V další části se pokusím o celkové zhodnocení použití elektronického podpisu v praxi, na jehož základě bych ráda provedla také ekonomické zhodnocení využití. Součástí mé praktické části bude i doporu-čení ke zlepšení komunikace s orgány veřejné správy a výhled do budoucnosti ve využití elektronického podpisu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5258
Datum: 2008-05-23
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2013
Ústav: Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 9337


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
jurčíková_2008_bp.pdfZablokované 1.327Mb PDF
jurčíková_2008_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
jurčíková_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet