Faktory ovlivňující počet dětí v rodině

DSpace Repository

Language: English čeština 

Faktory ovlivňující počet dětí v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řeháčková, Helena
dc.contributor.author Dobiášová, Adéla
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:48:36Z
dc.date.available 2010-07-16T10:48:36Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5265
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo popsat a pokusit se nastínit problematiku plánování počtu dětí u dnešních mladých lidí. Svoji práci jsem rozdělila na tři části, část teoretickou, praktickou a analytickou. V první části své práce se zabývám teoretickým nastíněním daného problému.V praktické části jsem se věnovala metodologii mého výzkumu. Vysvětlila jsem důvody, pro které jsem se rozhodla použít techniku dotazníkového šetření i celkový postup při sběru dat. Poslední, analytická část, poskytuje čtenáři celistvý pohled na výsledky výzkumu. Snažila jsem se proniknout do vnitřní struktury problematiky a zaměřit se na ty faktory, které mají dynamizující úlohu. cs
dc.format 57 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 1478920 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě cs
dc.subject rodina cs
dc.subject partnerství cs
dc.subject počet cs
dc.subject porodnost cs
dc.subject sociální politika cs
dc.subject společenský trend cs
dc.subject child en
dc.subject family en
dc.subject partnership en
dc.subject number en
dc.subject natality en
dc.subject social politics en
dc.subject social trend en
dc.title Faktory ovlivňující počet dětí v rodině cs
dc.title.alternative The main factors influencing number of children in a family en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Celá, Jarmila
dc.date.accepted 2008-06-19
dc.description.abstract-translated The main aim of my Bachelor work was to describe and try to adumbrate a problematic of a planning number of children at the young people. I divided my work into three parts: a theorectical part, a practical part and an analytic part. In the first part of my work I occupy in a theorectical adumbrate of this problem.In a practical part I payed attention to a methodology of my research. I explained reasons, which i decided to use for a technical interrogatory investigation and a general advance of a data aequisition. The last analytic part grands readers a complete picture of a result of a research. I tried to get down to the internal structure of this problematic and direct at the factors which have a dynamic role. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7942
dc.date.assigned 2008-01-08
utb.result.grade C
local.subject rodiny s dětmi cs
local.subject families with children en


Files in this item

Files Size Format View
dobiášová_2008_bp.pdf 1.410Mb PDF View/Open
dobiášová_2008_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
dobiášová_2008_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account