Informovanost veřejnosti o poskytování první pomoci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Informovanost veřejnosti o poskytování první pomoci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Andrea
dc.contributor.author Tomanová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:50:16Z
dc.date.available 2010-07-16T10:50:16Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5270
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je Informovanost veřejnosti o poskytování první pomoci. V teoretické části popisuji historii urgentní medicíny a zmíním především jejího zakladatele, dále organizací práce první pomoci, rozdělím si jednotlivá poranění do skupin a způsoby informování veřejnosti o této problematice. V praktické části popisuji dotazníkové šetření, neboť hlavním cílem mojí práce je zjistit, jaké jsou znalosti respondentů o poskytování první pomoci.Na základě vyhodnocení praktické části vyrobím edukační materiál o první pomoci pro širokou veřejnost. cs
dc.format 88 s., 15 s. příloh. cs
dc.format.extent 1097748 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject první pomoc cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject veřejnost cs
dc.subject historie cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject edukační materiál cs
dc.subject first aid en
dc.subject awareness en
dc.subject public en
dc.subject history en
dc.subject questionnaire en
dc.subject research en
dc.subject education en
dc.subject educational material en
dc.title Informovanost veřejnosti o poskytování první pomoci cs
dc.title.alternative The public awareness of people about aplication first aid en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gergelová, Bronislava
dc.date.accepted 2008-06-19
dc.description.abstract-translated The theme of my work is Information people about aplication first aid. In the theoretical part I am describing the history of urgent medicine, mentioning especially its founder, furthermore, I am going to focus on organization of first aid, classification of injuries and possibilities of getting information about these problems. In the practical part I am going to conduct a research, because the main aim of my thesis is to find out the level of knowledge that respondents have about giving first aid. On the basis of the research I am going to create educational material about first aid for wide public. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 8383
dc.date.assigned 2008-01-31
utb.result.grade C
local.subject zdravotní osvěta cs
local.subject veřejnost cs
local.subject health enlightenment en
local.subject public sphere en


Files in this item

Files Size Format View
tomanová_2008_bp.pdfBlocked 1.046Mb PDF View/Open
tomanová_2008_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
tomanová_2008_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account