Příprava policistů ke zvládání krizových situací

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava policistů ke zvládání krizových situací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Zach, Radek
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:55:29Z
dc.date.available 2010-07-16T10:55:29Z
dc.date.issued 2008-03-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5284
dc.description.abstract Tato práce se zabývá přípravou policistů na zvládání krizových situací. Snaží se popsat současný stav, jakým jsou policisté na tyto situace připravováni a o jaké situace se konkrétně jedná. Popisuje, jakým způsobem jsou připravováni všichni policisté a uvádí, jakým způsobem se mohou policisté dále vzdělávat zdokonalovat v přípravě na krizové situace v rámci Policie ČR i mimo ni. cs
dc.format 92 s. cs
dc.format.extent 1879576 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Krizová situace cs
dc.subject stres cs
dc.subject základní odborná příprava cs
dc.subject antikonfliktní týmy cs
dc.subject policista cs
dc.subject policejní vyjednávač cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject profil cs
dc.subject hlídková a obchůzková služba cs
dc.subject fyzická způsobilost cs
dc.subject Predicament en
dc.subject stress en
dc.subject basic proffesional preparation en
dc.subject anticonflictteam en
dc.subject policeman en
dc.subject police negotiator en
dc.subject authority en
dc.subject form en
dc.subject patrol boat and circuit service en
dc.subject physical qualification en
dc.title Příprava policistů ke zvládání krizových situací cs
dc.title.alternative Preparation of the policemen to manage critical situations en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Spurný, Joža
dc.date.accepted 2008-05-15
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the preparation of policemen to manage predicaments. It tries to describe current conditions how policemen are prepared to manage this situations and which situations are factually mean. It describes how policemen are prepared and state how policemen can continue to educate and make perfekt themselves in preparation for predicaments in Police Czech Republic and out of it. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009091
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B
local.subject policisté cs
local.subject profesní příprava cs
local.subject krizová intervence cs
local.subject policemen en
local.subject professional training en
local.subject crisis intervention en


Files in this item

Files Size Format View
zach_2008_dp.pdfBlocked 1.792Mb PDF View/Open
zach_2008_vp.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open
zach_2008_op.doc 54.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account