Analýza mastných kyselin v přírodních sýrech metodou GC - MS

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza mastných kyselin v přírodních sýrech metodou GC - MS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vícha, Robert
dc.contributor.author Čížková, Miluše
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:57:21Z
dc.date.available 2010-07-16T10:57:21Z
dc.date.issued 2008-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5290
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo vyhledat a experimentálně ověřit metody pro kvalitativní i kvantitativní analýzu mastných kyselin v přírodních sýrech metodou GC-MS. V teoretické části práce je popsána charakteristika, rozdělení, principy výroby a složení sýrů spolu s metodami stanovení mastných kyselin. V praktické části práce je uvedena nejvhodnější metoda pro stanovení těchto mastných kyselin a výsledky jednotlivých postupů této metody. cs
dc.format 81 cs
dc.format.extent 1078402 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject mastná kyselina cs
dc.subject tuky cs
dc.subject přírodní sýr cs
dc.subject kvalitativní analýza cs
dc.subject kvantitativní analýza cs
dc.subject plynová chromatografie cs
dc.subject fatty acid en
dc.subject fats en
dc.subject natural cheese en
dc.subject qualitative analyse en
dc.subject quantitative analyse en
dc.subject gas chromatography en
dc.title Analýza mastných kyselin v přírodních sýrech metodou GC - MS cs
dc.title.alternative Analyses of Fatty Acides in Natural Cheese Using GC-MS en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Buňková, Leona
dc.date.accepted 2008-06-03
dc.description.abstract-translated The main aim of this thesis was to find and experimentally verify methods for qualitative and quantitative analyse of fatty acids in natural cheese by GC-MS method. In theoretical part is described the characteristic, severance and principles of the production of cheese and their composition along with methods for determination of fatty acids. The most suitable method for determination of fatty acids in cheese and results of individual procedures are described in the practical part. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 8040
dc.date.assigned 2007-11-08
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
čížková_2008_dp.pdfBlocked 1.028Mb PDF View/Open
čížková_2008_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
čížková_2008_op.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account