Komunikační strategie firmy OBAL PRINT, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační strategie firmy OBAL PRINT, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Šteflová, Kristýna
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:00:21Z
dc.date.available 2010-07-16T11:00:21Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5297
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhů pro zlepšení marketingové komunikace společnosti OBAL PRINT, s.r.o. v závislosti na zjištěných poznatcích a uvedených analý-zách. Teoretická část se zabývá charakteristikou B2B trhů, specifikací komunikace na těch-to trzích a otázce měření efektivity komerční komunikace. Analytická část obsahuje informace o společnosti, marketingovou situační analýzu a SWOT analýzu, které pomohou formulovat různé možnosti a cesty komunikační strategie. V projektové části se budu v návaznosti na analytickou část pokoušet nastínit možné pří-stupy k marketingu firmy s cílem zlepšit ekonomické výsledky a posílit vztahy se zákazní-ky. cs
dc.format 83 s. cs
dc.format.extent 1859303 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject B2B marketing cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingová situační analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject B2B marketing en
dc.subject efficiency en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing situation analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Komunikační strategie firmy OBAL PRINT, s.r.o. cs
dc.title.alternative Communication strategy of OBAL PRINT, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-06-02
dc.description.abstract-translated The point of this diploma thesis is to create suggestions to improve marketing communi-cation of OBAL PRINT, s.r.o. based on analysis and research. The theory engages in cha-racteristic of B2B markets, specification of communication on this market and measure of efficiency of marketing communication. Analytic part include the information about company, the marketing situation analysis and SWOT analysis, which can help formulate possibilities and ways of communications stra-tegy. In the project part are mentioned some approachs to the marketing of the company with the goal to improve the economy position and reinforcement of customers relations. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7563
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šteflová_2008_dp.pdfBlocked 1.773Mb PDF View/Open
šteflová_2008_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
šteflová_2008_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account