Komunikace a prostředí ve školní třídě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikace a prostředí ve školní třídě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Havelková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:07:38Z
dc.date.available 2010-07-16T11:07:38Z
dc.date.issued 2008-03-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5314
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o způsobu komunikace, využívání jednotlivých druhů komunikace v závislosti na prostředí školní třídy. Jsou zde popsány jednotlivé způsoby komunikace a v aplikační části, která je založena na pozorování komunikativních situací v různých výukových předmětech je zhodnocen způsob komunikace a jakým prostředím je ovlivněna. Autorka také uvádí možnosti jak vhodně využít pomůcky a netradiční uspořádání třídy pro snadnější způsob komunikace. cs
dc.format 81 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 744682 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Komunikace verbální cs
dc.subject komunikace nonverbální cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject uspořádání třídy cs
dc.subject sdělovatel cs
dc.subject příjemce cs
dc.subject klima cs
dc.subject atmosféra cs
dc.subject pedagogická interakce cs
dc.subject proxemika cs
dc.subject Verbal communication en
dc.subject nonverbal communication en
dc.subject milieu en
dc.subject spacing out of the classroom en
dc.subject communicator en
dc.subject recipient en
dc.subject climate en
dc.subject atmosphere en
dc.subject pedagogical interaction en
dc.subject proximity en
dc.title Komunikace a prostředí ve školní třídě cs
dc.title.alternative Communication and milieu in the school classroom en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šigut, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-05-13
dc.description.abstract-translated Diploma work deals with the way of communication, using particular kinds of communication in dependence on the milieu of school class. The particular ways of communication are described here. In the application part which is founded on the observation of communication situations in different school subjects is evaluated the way of communication and how it is influenced by the milieu. The author brings also the possibilities how to use aids and nontraditional spacing out off the classroom for a better way of communication. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009149
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade C
local.subject sociální komunikace cs
local.subject klima třídy cs
local.subject communication en
local.subject classroom climate en


Files in this item

Files Size Format View
havelková_2008_dp.pdfBlocked 727.2Kb PDF View/Open
havelková_2008_vp.doc 62.19Kb Microsoft Word View/Open
havelková_2008_op.doc 66.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account