Projekt uplatnění nástrojů finančního controllingu ve zdravotnickém zařízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt uplatnění nástrojů finančního controllingu ve zdravotnickém zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Vlastimil
dc.contributor.author Švecová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:08:56Z
dc.date.available 2010-07-16T11:08:56Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5319
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití nástrojů finančního controllingu ve zdravotnickém zařízení. V teoretické části jsou popsána základní východiska controllingu, čerpaná z dostupných literárních zdrojů, se zaměřením na využití ve zdravotnictví. Praktic-ká část charakterizuje konkrétní zdravotnické zařízení, úlohu controllingu v tomto zařízení v současnosti, a navrhuje nové možnosti využití nástrojů finančního controllingu, pro jeho efektivnější řízení. Výsledkem je návrh zprávy controllera, převeden na reálná data zdra-votnického zařízení, návrh začlenění pozice controllera do stávající organizační struktury zdravotnického zařízení a celkové zhodnocení přínosů tohoto projektu. cs
dc.format 96 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 1239057 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Controlling cs
dc.subject controller cs
dc.subject controlling likvidity cs
dc.subject controlling pracovního kapitálu cs
dc.subject finanční con-trolling cs
dc.subject nástroje controllingu cs
dc.subject operativní controlling cs
dc.subject ukazatele controllingu cs
dc.subject zdravotní po-jištění cs
dc.subject zdravotnické zařízení cs
dc.subject zdravotnictví cs
dc.subject zpráva controllera cs
dc.subject Controlling en
dc.subject controllman en
dc.subject controlling of liquidity en
dc.subject controlling of working capital en
dc.subject financial controlling en
dc.subject instruments of controlling en
dc.subject operative controlling en
dc.subject indicators of controlling en
dc.subject he-alth insurance en
dc.subject medical institute en
dc.subject health service en
dc.subject controllman report en
dc.title Projekt uplatnění nástrojů finančního controllingu ve zdravotnickém zařízení cs
dc.title.alternative Project of usage financial controlling instruments in medical institute en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hromková, Ludmila
dc.date.accepted 2008-05-28
dc.description.abstract-translated This Master thesis examines the possibilities of usage the instruments of the financial con-trolling in the medical institute. The theory part describes the basic resources of control-ling, draw from accessible literary sources, with the externalization on usage in the health service. Working part describes the concrete medical institute, the work of controlling in this institute in the present time and proposes to new possibilities of usage the financial controlling instruments for its more effective operating. The issue of this Master thesis is the proposal of controllers report, leads over real data of the medical institute, proposal incorporation controllers position to the current organizational structure of the medical institute and total evaluation of contribution of this project. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 9144
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
švecová_2008_dp.pdf 1.181Mb PDF View/Open
švecová_2008_vp.pdf 36.85Kb PDF View/Open
švecová_2008_op.pdf 53.78Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account