Projekt implementace systému řízení výkonnosti ve společnosti Odetka a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt implementace systému řízení výkonnosti ve společnosti Odetka a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dluhošová, Dana
dc.contributor.author Pařízková, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:14:46Z
dc.date.available 2010-07-16T11:14:46Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5333
dc.description.abstract Obsahem diplomové práce je proces strategického řízení firmy a klíčové faktory, které řízení ovlivňují, přičemž hlavním cílem práce je navrhnout projekt implementace systému Balanced Scorecard do systému řízení ve společnosti Odetka a.s. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy a poznatky ve vztahu ke strategickému řízení firmy a současně je v této části obecně popsán koncept systému Balanced Scorecard jako moderního nástroje managementu podniku. Praktickou část tvoří část analytická a část projektová. Na základě výsledků provedených analýz, které vytvářejí obraz současné situace společnosti Odetka a.s., je v praktické části navržen projekt implementace Balanced Scorecard jako systému vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku. cs
dc.format 126 s., 15 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 11667215 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Strategické řízení cs
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject analýza cs
dc.subject výkonnost cs
dc.subject cíle cs
dc.subject měřítka cs
dc.subject Strategic management en
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject analysis en
dc.subject performance en
dc.subject targets en
dc.subject measurements en
dc.title Projekt implementace systému řízení výkonnosti ve společnosti Odetka a.s. cs
dc.title.alternative Project of efficiency management system implementation in Odetka joint-stock company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suk, Evžen
dc.date.accepted 2008-06-04
dc.description.abstract-translated The subject of the diploma thesis is a process of company strategic management and key factors which influence the management but the main aim of this thesis is to propose the Project of Balanced Scorecard implementation into management system in Odetka joint-stock company. The theoretic part is focused on the main conceptions and knowledge in relation to the company strategic management on the basis of reasonable literature and at the same time there is the draft of the Balanced Scorecard system described as a modern tool of the company management. The practical part comprises analytical and project sections. On the basis of the analyses results which create view character of the contemporary situation in Odetka joint-stock company the Project of Balanced Scorecard implementation is proposed in the practical part as the system of the company balanced measurements. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8934
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pařízková_2008_dp.pdfBlocked 11.12Mb PDF View/Open
pařízková_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
pařízková_2008_op.doc 63Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account