Práva dítěte v právním systému ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Práva dítěte v právním systému ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Palatá, Marika
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:19:15Z
dc.date.available 2013-04-11T23:00:26Z
dc.date.issued 2008-04-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5345
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o právech dítěte v právním systému ČR. V první části se práce zabývá vedle historického vývoje práv dítěte jejich filozofickými a sociálními východisky. Dále byly rozebrány jednotlivé prameny práv dítěte jednak na úrovni mezinárodní a evropské, jednak české prameny, a to zejména s důrazem na Úmluvu OSN o právech dítěte, která tvoří jejich základ. Závěrečná část podává výklad o nejvýznamnějších právních institutech, sociálně-právní ochraně dětí a institucím, které zajišťují prosazování a ochranu práv dětí. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 676033 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 11.04.2013
dc.subject Dítě cs
dc.subject lidská práva cs
dc.subject práva dítěte cs
dc.subject Úmluva o právech dítěte cs
dc.subject principy Úmluvy cs
dc.subject rodina cs
dc.subject porušování práv cs
dc.subject orgán sociálně-právní ochrany dětí cs
dc.subject Ústava cs
dc.subject Listina základních práv a svobod cs
dc.subject právo cs
dc.subject OSN cs
dc.subject UNICEF cs
dc.subject Child en
dc.subject human rights en
dc.subject rights of the child en
dc.subject Convention on the Rights of the Child en
dc.subject principles of the Convention en
dc.subject family en
dc.subject breach of law en
dc.subject social law child protection authority en
dc.subject Constitution en
dc.subject Bill of Rights en
dc.subject law en
dc.subject UN en
dc.subject UNICEF en
dc.title Práva dítěte v právním systému ČR cs
dc.title.alternative Rights of children in the legal system of the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vodičková, Miroslava
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis deals with the rights of the child in the Czech legal order. The first part of the thesis explores the historical development of the rights of the child and philosophical and social bases of the rights. Furthermore, sources of law of the rights of the child both from the international and European as well as from the Czech level are explained, emphasising the UN Convention on the Rights of the Child which underlies the rights. The final part of the thesis provides detailed information regarding the core legal institutes, social law child protection and institutions enforcing and protecting the children's rights. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009309
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
palatá_2008_bp.pdfBlocked 660.1Kb PDF View/Open
palatá_2008_vp.doc 55.22Kb Microsoft Word View/Open
palatá_2008_op.doc 65.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account