A Competitiveness Analysis of a Selected Travel Agent

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Competitiveness Analysis of a Selected Travel Agent

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papadaki, Šárka
dc.contributor.author Pekárek, Mikuláš
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:24:51Z
dc.date.available 2023-12-20T13:24:51Z
dc.date.issued 2022-11-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53475
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenceschopnosti vybrané cestovní agentury. Hlavním cílem práce je posoudit, zdali je firma konkurenceschopná na daném trhu a následně navrhnout doporučení pro možné zlepšení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce, která byla zkompletována na základě rešerše odborné literatury, se zabývá konkurencí, prostředím podniku a tržními analýzami. Hlavní body teoretické části jsou dále rozděleny do doplňujících podbodů. V praktické části práce je představena vybraná cestovní agentura a její hlavní konkurenti. Následně jsou pomocí teoretických poznatků vytvořeny patřičné tržní analýzy, na základě kterých je určena konkurenceschopnost podniku a možné doporučení pro zlepšení.
dc.format 65 s. (113 281 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenti cs
dc.subject prostředí podniku cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterův model pěti konkurenčních sil cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject VRIO analýza cs
dc.subject cestovní agentura cs
dc.subject cestovní kancelář cs
dc.subject competitiveness en
dc.subject competition en
dc.subject competitors en
dc.subject business environment en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's five competitive forces en
dc.subject benchmarking en
dc.subject VRIO analysis en
dc.subject travel agent en
dc.subject travel agency en
dc.title A Competitiveness Analysis of a Selected Travel Agent
dc.title.alternative A Competitiveness Analysis of a Selected Travel Agent
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bejtkovský, Jiří
dc.date.accepted 2023-06-05
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis deals with the competitiveness analysis of a selected travel agent. The main objective of the work is to assess whether the firm is competitive in a given market and subsequently suggest possible recommendations for improvement. The work is divided into theoretical and analytical parts. The theoretical part, compiled based on specialized literature research, deals with the competition, business environment, and market analyses. The main points of the theoretical part are subsequently divided into additional sub-chapters. The practical part of the work introduces the selected travel agent and its main competitors. Moreover, theoretical knowledge is used to conduct appropriate market analyses, which determine the company's competitiveness and make recommendations for possible improvement.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-program English for Business Administration en
dc.identifier.stag 65474
dc.date.submitted 2023-05-03


Files in this item

Files Size Format View Description
pekárek_2023_dp.pdf 1.609Mb PDF View/Open None
pekárek_2023_op.doc 50Kb Unknown View/Open None
pekárek_2023_vp.doc 63Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account